KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

kviečia rinktis automobilių mechaniko, automobilių elektromechaniko, suvirintojo ir santechniko specialybes:
  • Baigusius 10 kl., suteikiant vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 2+1 metai);

  • Baigusius vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusius (mokymosi trukmė 2 metai):

 

Automobilių mechanikas

Automobilių mechanikas (B, C1 kategorijos vairuotojas) – specialistas, kuris geba atlikti metalo technologinius darbus, derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį, maitinimo ir uždegimo sistemas, automobilių transmisiją, važiuoklę, stabdžius ir automobilių elektros įrenginius.

Per teorijos pamokas būsimieji automobilių mechanikai mokomi automobilių sandaros ir remonto technologijų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo būdų, bendrosios šaltkalvystės, darbų saugos, braižybos ir techninių matavimų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų.

Praktinis mokymas vyksta centro dirbtuvėse ir variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centre, kur įtvirtinami ir tobulinami bendrosios šaltkalvystės, variklių techninės priežiūros gebėjimai.

Baigus automobilių mechaniko mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automobilių mechanikais automobilių remonto dirbtuvėse, kurti privačią verslo įmonę.

 

Automobilių elektromechanikas

Automobilių elektromechanikas (B, C1 kategorijos vairuotojas) – specialistas, kuris geba atlikti metalo technologinius darbus, derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklių, maitinimo ir uždegimo sistemų, automobilių transmisijos, važiuoklės, stabdžių elektroninių valdymo sistemų ir automobilių elektros įrenginių gedimus.

Automobilių elektromechanikas išmano remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, paskirtį, atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus, braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, įvairias schemas, suvokia kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus.

Automobilių elektromechaniko darbo sėkmei ypač svarbu kruopštumas, atidumas, atsargumas, pareigingumas, atsakingumas, greita orientacija, gera judesių koordinacija, fizinė ištvermė. 

Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali ne tik dirbti samdomu automobilių elektros įrengimų remontininku, bet ir kurti privačią verslo įmonę. Siekiantys aukštesnio išsilavinimo, gali studijuoti aukštojoje mokykloje.

 

Santechnikas

Santechnikas – specialistas, kuris geba montuoti santechnikos prietaisus, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, patalpų vidaus dujotiekio, centrinio šildymo sistemas.          

Būsimieji santechnikai per teorijos pamokas mokomi pastatų konstrukcijos ir inžinerinių sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio, šildymo sistemų įrengimo ir remonto technologijų, žaliavų mokslo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, informacinių technologijų, gamtos ir darbų saugos bei sveikatos, ekonomikos ir verslo pagrindų.

 

Suvirintojas

Suvirintojas specialistas, kuris geba suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.

Būsimieji suvirintojai per teorijos pamokas mokomi elektrinio ir dujinio suvirinimo technologijų, suvirinti pusautomačiais, automatais, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo,  supažindinami su elektrinio ir dujinio suvirinimo įranga.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, kur įtvirtinami ir tobulinami metalų suvirinimo, brėžinių braižymo ir skaitymo bei kiti  gebėjimai.

Baigus suvirintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Įgiję suvirintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose įmonėse, kuriose atliekami suvirinimo ir metalo pjovimo darbai.

 

Stojimas į profesines mokyklas prasidės 2018-06-01 per sistemą LAMA BPO

http://profesinis.lamabpo.lt/.

Daugiau informacijos apie Kauno technikos profesinio mokymo centrą

http://kautech.lt/