Primenama, kad prekybos vietose jau galite rasti naujausią žurnalo „Kur stoti“ numerį, kuriame begalės naudingų straipsnių tiems, kuriems stojimo į aukštąsias mokyklas klausimai – itin aktualūs.

Preliminari egzamino išlaikymo riba sudaro 40 proc. egzamino užduoties bendrojo kurso klausimų taškų sumos. Egzamine ji būtų 16 taškų.

Kas laukia egzamine?

Egzamino užduotyje apytiksliai 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį fizikos kursą, 60 proc. – išplėstinį. Už atsakymus į užduoties klausimus galima surinkti 100 taškų.

Egzamino matricoje nurodyta, kiek užduoties taškų procentais skiriama kiekvienai veiklos sričiai, išskiriant bendrojo kurso klausimams tenkančią dalį. Su egzamino programa galite susipažinti čia. Pavyzdžiui, veiklos srities „Judėjimas ir jėgos“ klausimams bus skirta iš viso nuo 25 iki 30 proc. užduoties taškų, iš jų bendrojo kurso klausimams 10-12 proc. Taip pat egzamino matricoje nurodyta, kiek procentų taškų skiriama atskiroms gebėjimų grupėms vertinti: žinių ir supratimo – 30 proc. užduoties taškų, taikymo gebėjimams – 50 proc., problemų sprendimo gebėjimams – 20 proc. Klausimams atitinkantiems minimalius reikalavimus skiriama 20 proc. užduoties taškų.

Reikalavimai

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kandidatai šiame egzamine naudojasi rašymo priemonėmis (pieštuku, tik juodai rašančiu tušinuku), trintuku, liniuote, skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y. skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi pilno lotyniškojo raidyno ir skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti. Kandidatai savo priemonių neskolina (jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui). Taip pat atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių. Egzamino metu kandidatai kartu su užduotimis gaus ir fizikos brandos egzamino formules. Kokios jos yra? Galite rasti paspaudę čia.

Praėjusių metų statistika

Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 2467 kandidatai iš 2685 užsiregistravusiųjų. Egzaminą išlaikė 97,53 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 0,85 proc. kandidatų Šimtą balų gavo mokiniai, kurių 95,23 proc. mokėsi išplėstiniu kursu ir 95,23 proc. iš jų pirmame pusmetyje turėjo 9-10 balų įvertinimus.