Vienas iš svarbių aspektų, lemiančių investicinės aplinkos konkurencingumą, yra rengiamų specialistų kompetencijų atitikimas verslo poreikius. Užsienio investuotojai, dalyvavę peržiūrint Buhalterinės apskaitos studijų programą, teigia, kad Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto atstovai geba efektyviai bendradarbiauti su verslininkais: vertinimo metu verslo atstovų išsakyti lūkesčiai atsispindėjo parengtuose rekomendacijų įgyvendinimo planuose bei stebint studijų programos ir studijų proceso pokyčius. Todėl Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Tai įrodantis pažymėjimas buvo įteiktas tradicinėje septintojoje „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyko Compensa koncertų salėje 2018 m. balandžio 13 d.

 „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklo pažymėjimai buvo suteikti labiausiai verslo lūkesčius atitinkančioms ir perspektyviausioms 6 studijų programoms Lietuvoje. Viena iš jų – Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programa. Apdovanojimą įteikė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė, Rolandas Valiūnas, Asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas, Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius.

„Labai džiaugiamės tokiu aukštu įvertinimu ir stengsimės nenuvilti nei verslo atstovų, nei studijuojančiųjų lūkesčių“, – teigė  Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė, atsiėmusi apdovanojimą.

Buhalterinės apskaitos studijų programa nuolat tobulinama, yra paklausi tarp stojančiųjų, į ją kasmet priimama apie 120 studentų. Darbdaviai puikiai vertina šio fakulteto absolventų teorinį ir praktinį pasirengimą, įgytas kompetencijas, todėl absolventai išties yra paklausūs darbo rinkoje. Darbdaviai, socialiniai partneriai studentams nuolat siūlo praktikos ir darbo vietas. Dar studijuodami įsidarbina per 67 proc. būsimųjų Buhalterinės apskaitos specialistų. Absolventai lengvai randa darbo vietas. 2017-06-01 Lietuvos darbo biržos duomenimis,  apie 99,15 proc. baigusiųjų studijas jau pirmaisiais metais sėkmingai randa darbą pagal specialybę, tad turi puikių galimybių siekti karjeros. Pagal žurnalo „Reitingai“ atliktą tyrimą, Vilniaus kolegijos Buhalterinės apskaitos studijų programa iš visų panašių programų, vykdomų 13-oje Lietuvos kolegijų, jau ne vieneri metai pirmauja. Į šią studijų programą Vilniaus kolegijoje, palyginti su kitomis kolegijomis, kasmet priimama daugiausia būsimų studentų, iš jų – ir šimtukininkų (2017 m. – net 5).

Buhalterinės apskaitos studijų programa – labai praktiška, užtikrinanti sėkmingą integraciją į darbo rinką. Geras buhalteris visada ras darbą šalies ar užsienio, privataus ar viešojo sektoriaus įmonėse bei organizacijose, nes be buhalterių teikiamos informacijos neįmanoma priimti tinkamų valdymo sprendimų, numatyti įmonių veiklos strategijų, prognozių ir perspektyvų.

Studijų procese didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui ir darbui šiuolaikinėmis kompiuterinėmis apskaitos programomis. Paskaitose naudojama personalizuota vaizdo konferencijų įranga. Dėl to studentai gali tiesiogiai stebėti paskaitas, dalyvauti ginantis projektus bei kitokio pobūdžio užsiėmimuose, neatvykdami į fakulteto patalpas – taip vykdomos ir nuotolinės studijos. Studentai praktinės patirties gali semtis Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose.

Studijos skirtos turintiems tiksl

Norint įsitvirtinti reikliame verslo pasaulyje ir pradėti savo karjeros kelią jauniems žmonėms svarbu ne tik įgyti naujausių teorinių žinių, ugdyti praktinius įgūdžius, bet ir lavinti asmenines kompetencijas, reikalingas darbui. Fakultete siekiama, kad vykdomos studijos būtų įdomios, paklausios, atitiktų šiuolaikinės darbo rinkos poreikius, o į gyvenimą išleisti jauni specialistai mokėtų ne tik skaičiuoti pinigus, bet ir pasitelkdami turimas žinias bei praktinius įgūdžius gebėtų analizuoti ir vertinti esamą situaciją, numatyti ateities perspektyvas, kurti sėkmingą verslą.

Pabrėžtinas aktyvus Ekonomikos fakulteto bendradarbiavimas su verslo atstovais. Kad pajustų realų verslo pulsą, studentai lankosi verslo įmonėse, finansinėse institucijose, gilinasi į jų veiklos subtilybes, diskutuoja apie verslo idėjų realizavimą praktiškai, nagrinėja verslo pradžios galimybes. Įmonių atstovai atvyksta į Ekonomikos fakultetą ir mielai dalijasi savo žiniomis bei praktine patirtimi su studijuojančiaisiais. Studentams sudarytos puikios sąlygos saviraiškai, gyventi aktyvų studentišką gyvenimą, išvykti įdomių studijų ir atlikti praktikos į užsienį, įgyti tarptautinės darbo patirties. Nors Kolegijoje rengiami specialistai, orientuoti į praktinę veiklą, tačiau apie 10 proc. šiame fakultete baigusiųjų Buhalterinės apskaitos programą tęsia studijas Lietuvos universitetuose.

Baigusiems studijas suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis. Baigę studijas absolventai geba parengti ir įgyvendinti ūkio subjekto apskaitos politiką, teikti siūlymus dėl jos keitimo ir tobulinimo; analizuoti ir vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti išvadas ir siūlymus dėl valdymo bei finansinių sprendimų; formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikydami šiuolaikines apskaitos informacines technologijas; patikrinti, užregistruoti apskaitoje procesus, nustatyti klaidas, apgaules; apskaityti įmonių turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus, įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais, kontroliuoti jų teisėtumą, sukurti ir įgyvendinti vidaus kontrolės sistemą; atlikti mokesčių ir jų administravimo procedūras; parengti ūkio subjekto biudžetus, patikrinti jų vykdymą; planuoti ir organizuoti apskaitos darbą.

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete studentų laukia įdomios studijos ir turiningas studentiškas gyvenimas – sudarytos puikios sąlygos visapusiam tobulėjimui bei saviraiškai.