Nuo šių metų gegužės 24 d. iki birželio 13 d. (imtinai) asmenys, įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuojantys pasauliniuose aukštųjų mokyklų reitinguose pripažintose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 100 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)), gali teikti prašymus paramai gauti.

Asmuo gali pateikti tik vieną prašymą (gali būti finansuojama tik viena studijų programa).

Parama gali būti skiriama studijų kainai sumokėti bei pragyvenimo išlaidoms užsienio valstybėje padengti.

Asmenų, priimtų į pirmą kursą, studijoms užsienyje parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gauna paramą.

Primename, kad parama galės būti skiriama Lietuvos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje, ir jų šeimos nariams.

Asmenų pateiktus dokumentus vertins Fondo sudaryta komisija, kuri atsižvelgs ne tik aukštosios mokyklos statusą tarptautiniuose reitinguose, bet ir asmens finansinę padėtį, motyvaciją, rekomendacijas.

Pretenduoti į paramą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie konkurso tvarką ir paramos teikimo sąlygas rasite čia:

http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-studijuojantiems-uzsienyje-konkursas-kitas-simtas-1