Miestas, patogus gyventi

Šiauliai – vienas iš keturių didžiųjų Lietuvos miestų, įsikūręs beveik pačiame Lietuvos centre, mažiau nei už dviejų šimtų kilometrų nuo Latvijos sostinės Rygos, vos pusantros valandos kelio iki pajūrio.

Tai kompaktiškas miestas, visuomeniniu transportu jį galima pervažiuoti vos per pusę valandos. Talkšos ežeras ir jo pakrantė, Šiaulių centre esantis bulvaras – vietos, kuriose jauni žmonės mielai leidžia savo laisvalaikį. Aktyvaus poilsio mėgėjams skirtos vandens pramogos, mieste gausėja renginių, edukacinių užsiėmimų.

Aišku, mobilumo Šiauliuose paprastumas dar nėra viskas. Vertinant miesto patrauklumą abiturientams, svarstantiems apie karjeros galimybes, reikia atsižvelgti į du esminius aspektus: kitus gyvenimo čia ypatumus ir studijų kokybę.

Daugeliui tėvų svarbu, kad vaiko išsilavinimas nereikalautų didžiulių materialinių investicijų. Šiauliuose gyvenimas, palyginti su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, tikrai yra pigesnis: mažiau reikia mokėti už kelionę visuomeniniu transportu, pigesnė būsto nuoma.Jokios studijos neįsivaizduojamos be praktikos. Šiauliuose apie praktiką ir įsidarbinimo perspektyvas galvojantiems studentams netrūksta galimybių – mieste gausu didesnių ir mažesnių įmonių, kurios ne tik pasirengusios priimti studentus į praktiką, bet ir siūlo darbo vietas jauniems specialistams. Miesto plėtros tempai džiugina. Jau patvirtinta, kad į Šiaulių oro uostą ateis nauja įmonė – bus investuoti milijonai, sukurta naujų darbo vietų (Ruošiantis TERMICOM atėjimui, Šiauliai rekonstruos oro uostą). Mieste laukiama ir kitų investuotojų (Šiauliuose už 8 mln. eurų statoma nauja gamykla). Galimybių yra daug, todėl jau studijuodamas jaunas žmogus gali pradėti dirbti pagal specialybę. Lieka tik nuspręsti, ką Šiauliuose studijuoti.

Koleginių studijų pliusai

Kaip teigiama balandžio 13 d. paskelbtame Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos pranešime, 2018 m. „bene 50 proc. didinamas priėmimas į inžinerijos, technologijos, informatikos bei fizinius mokslus kolegijose. Koleginis sektorius stiprinamas įvertinus ne tik darbdavių bei ekspertų argumentus, bet ir studijų krypčių vertinimo rezultatus bei stojančiųjų pasirengimą studijuoti“. Padidintas valstybės finansuojamų studijų vietų kolegijose skaičius – galimybė išsilavinimą įgyti dar daugiau žmonių.

Šiaulių apskrityje vienintelė valstybinė aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį koleginį išsilavinimą, yra Šiaulių valstybinė kolegija. Ją galima vadinti regionine aukštąja mokykla, kurią noriai renkasi ne tik Šiaulių miesto ir rajono, bet ir aplinkinių – Pakruojo, Pasvalio, Telšių ir kitų – rajonų abiturientai. 2002 m. pradėjusi savo veiklą po turtingą istoriją ir solidų įdirbį turėjusių Šiaulių aukštesniosios medicinos ir Šiaulių aukštesniosios technikos mokyklų sujungimo, Kolegija iki šiol sėkmingai derina klasikinius dalykus su inovacijomis. Šioje kolegijoje yra programų, kurios Šiauliuose vykdomos jau daugiau nei pusę amžiaus. Pavyzdžiui, beveik šešis dešimtmečius skaičiuoja Statybos studijų programa, aštuntą dešimtmetį Šiauliuose mokoma slaugos. Visuomenei nuolat reikalingų specialistų rengimas niekada nebuvo sustabdytas, jis yra tik tobulinamas atsižvelgiant į gerąją kitų šalių patirtį ir gyvenimo Lietuvoje pokyčius.Šiaulių valstybinė kolegija itin atidžiai reaguoja į rinkos poreikius, lemiančius vienų studijų programų didesnį, kitų – mažesnį populiarumą: siūloma naujų programų, tobulinamas jau vykdomų turinys. Kad tokia greita reakcija į pokyčius yra reali, įrodo absolventų įsidarbinamumo rodikliai. Lietuvos darbo biržos 2018 sausio 1 d. duomenimis, įsidarbino beveik 90 proc. 2017 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų.

Programų įvairovė – sėkmės garantas

2018 m. priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlo naują programą – Gamybos ir logistikos vadybą. Ši programa suteikia galimybę įgyti ne tik bendrųjų vadybinių žinių ir įgūdžių, bet ir specialiųjų gamybos valdymo, gamybos verslo organizavimo, logistikos gebėjimų, padėsiančių sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje, kurioje vertinamas daug funkcijų galintis atlikti darbuotojas. Daugiafunkciškumas reikalingas ir dirbantiems komunikacijos srityje. Nors Šiaulių valstybinė kolegija yra išleidusi didelį būrį komunikacijos specialistų, Organizacijos komunikacijos studijų programa aktualumo nepraranda iki šiol, jos rengiami specialistai yra pasirengę kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios modernios visuomenės aplinkos.Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programa gali būti laikoma ir klasikine, ir paskatinta technologijų raidos. Šiaulių valstybinėje kolegijoje rengiami elektros energetikos specialistai itin paklausūs, nepraėjus ir metams po studijų baigimo, įsidarbina visi absolventai. Mūsų kasdienybėje įsivyraujant visuotinei automatizacijai tokie pat nepakeičiami yra dvi sritis – elektros energetiką ir automatiką – išmanantys profesionalai.

Tarptautinis verslas iš kitų šioje kolegijoje vykdomų programų išsiskiria tuo, kad studijos vyksta anglų kalba. Programos absolventas būna visapusiškai pasirengęs vystyti verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.Absoliučiai visos šioje aukštojoje mokykloje siūlomos studijų programos gali būti laikomos tvirtais jaunų žmonių ateities garantais. Aišku, labai svarbu, kad abiturientas rinktųsi tai, kas patinka jam, o ne tai, ką liepė mama, pasirinko geriausia draugė ar kaimynės anūkas. Asmeninis sprendimas suteikia daug galimybių tobulėti ir pasiimti iš studijų viską. Reikia paminėti, kad daug moksleivių Šiaulių valstybinės kolegijos slenkstį peržengia dar neturėdami brandos atestato – jie noriai renkasi Kolegijos dėstytojų siūlomus ir Šiaulių savivaldybės finansuojamus programos STEAM užsiėmimus, padedančius geriau susipažinti su gamtos mokslais (inžinerija ir informacinėmis technologijomis).

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomų studijų kokybės priežastys paprastos – su studentais dirbantys aukštos kvalifikacijos dėstytojai, didžiulis dėmesys praktiniams įgūdžiams ir nuolat tobulinama materialinė studijų bazė. Kolegijos studentai per 3 arba 4 studijų metus turi daug praktikų, todėl paskaitose ir pratybose sukauptas žinias ir įgūdžius tikrai įtvirtina taip, kad iškart po studijų baigimo geba įsilieti į darbo kolektyvą.Postūmiu tobulėti tampa ir studijų tarptautiškumo galimybės. Šiaulių valstybinė kolegija turi 114 partnerių iš užsienio šalių aukštųjų mokyklų, todėl studentams sudarytos sąlygos išvykti studijuoti ar atlikti praktikos į kitą šalį.

Iš studentų rankų – tiesiai į gyvenimą

Kolegija aktyviai įsitraukia į mieste įgyvendinamas programas. Praėjusiais metais pagal mokslo ir verslo bendradarbiavimą palaikančią INOSTART programą, be kitų produktų, suprojektuota ir pagaminta Šiaulių miesto pavojingų sankryžų mokymo vaizdinė priemonė. Šiemet kuriamas sportinio automobilio prietaisų skydelis, kiti realiai panaudojami inžineriniai darbai. Ir tai yra bendro studentų ir dėstytojų darbo rezultatas!

Pasirengimą konkuruoti darbo rinkoje įrodo praktiškai pritaikomi baigiamieji studentų darbai. 2017 m. pavasarį grupė Autotransporto elektronikos ir Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų studentų kartu su dėstytojais Tomu Kalinauskiu ir Ramūnu Ignatavičiumi pristatė savo baigiamąjį darbą – benzinu varomą lenktyninį automobilį, pasiekiantį iki 170 km/h greitį. Šiais metais tie patys dėstytojai jau kitiems Šiaulių valstybinės kolegijos trečiakursiams padėjo konstruoti elektrinį pramoginį kartingą. Rezultatas puikus – visuomenei kartingas pristatytas parodoje Balttechnika 2018.

Būsimojo 2018 m. Statybos studijų programos absolvento Juozo Kačerausko baigiamojo darbo, kuriam vadovauja lektorė Edita Mockienė, rezultatas – studento suprojektuotas administracinis pastatas – jau puošia Mažeikius. Taigi, dar tik diplomą įgysiančio specialisto startas – daugiau negu įtikinantis!

Studijų miesto, aukštosios mokyklos ir programos pasirinkimas panašus į dėlionę. Jeigu visos detalės dera tarpusavyje, įmanoma gauti prie idealo artėjantį vaizdą. Svarbiausia – rinktis apgalvotai, įvertinti galimybes ir perspektyvas: sėkmingas studijas lemia ne miesto, kuriame jos vykdomos dydis, bet pirmiausia racionalus paties būsimojo studento sprendimas.