Veiklos: leidžiamas laikraštis, atspindintis svarbiausius mokyklos bendruomenės gyvenimo įvykius, įdomiausius renginius ir šventes.