Programos aprašymo santrauka 
Įgiję tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus kvalifikaciją asmenys gebės įgytas mokymo
dalykų teorines žinias savarankiškai taikyti praktinėje veikloje. Turės mokėti ir žinoti:
apie automobilių konstrukcines medžiagas, transporto geografiją, transporto logistiką, tarptautinių
vežimų sistemą, krovinių vežimą kelių transportu, remontuoti ir techniškai prižiūrėti automobilius
ir autojunginius, gerai juos valdyti sudėtingomis eismo sąlygomis, valdyti informacines ir ryšio
priemones, tvarkyti krovinių muitinės, sandėlio dokumentus, būti psichologiškai pasiruošęs dirbti
šį darbą, mokėti susikalbėti užsienio kalba. Svarbios ir asmeninės savybės: tvarkingumas, sąžiningumas,
komunikabilumas.
Praktika atliekama autotransporto ir krovinių pervežimo įmonėse, bendrovėse, organizacijose.
Vairuotojų gebančių gerai vairuoti autojunginius paklausa yra dabar  ir ateityje tik didės.