Ateinančiais mokslo metais siūlome pasirinkti šias specialybes:

  specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – apdailininko, floristo, viešbučio darbuotojo, virėjo, staliaus, šaltkalvio specialybes;

  pagrindinį išsilavinimą turintiems jaunuoliams siūlome mokytis automobilių mechaniko, elektromontuotojo, sekretoriaus, virėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybių;

   vidurinį išsilavinimą turintiems jaunuoliams siūlome pasirinkti staliaus, suvirintojo, žirgininkystės verslo darbuotojo, apskaitininko ir kasininko, multimedos paslaugų teikėjo specialybes.

  Centre dirba turintys nemažą darbo patirtį, aktyvūs ir iniciatyvūs profesijos mokytojai. Jų parengti mokiniai pasiekia gerų rezultatų nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Centro ugdytiniai respublikinėse ir tarptautinėse sporto varžybose laimi prizines vietas, o jiems gerą pavyzdį asmeniniais pasiekimais rodo kūno kultūros mokytojai.

  Centre sudarytos sąlygos mokiniams ir mokytojams išvykti į Europos šalis ir susipažinti su naujomis technologijomis, tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, mokytis užsienio kalbų. Turime didžiulę patirtį vykdant tarptautinius projektus, kurių metu  mokiniai ir mokytojai stažuojasi užsienio šalių įmonėse ir organizacijose.

  Centre gerai jaučiasi įvairių gebėjimų jaunuoliai, kurie čia patenkina savo profesinius, socialinius, kultūrinius poreikius, tad kviečiame prisijungti prie mūsų centro bendruomenės ir pasirinkti vieną iš siūlomų specialybių.