Šių centrų įsteigimas yra sisteminė pedagogų rengimo bei tolimesnio profesinio tobulėjimo dalis. Kiekvienas centras turės galimybę atrinkti stojančiuosius  į pedagogines studijas,   rengti pedagogus bei dalyvauti pedagoginės stažuotės ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Kitais studijų metais Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas minės šimtuosius mokytojų rengimo Marijampolėje metus. Nors pedagogų rengimo tradicijos siekia tolimą praeitį, tačiau jubiliejinius metus pasitinkame su atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų rengimo Vaikystės pedagogikos studijų programa.

Atsižvelgiant į pasikeitusius pedagogų rengimo reikalavimus, šią veiklą reglamentuojančius juridinius dokumentus, pedagogų rengimo modelius bei pakitusias pedagogo kvalifikacijai reikalingas kompetencijas, atnaujinti studijų programos rezultatai bei turinys. Dalykinę studijų programos sistemą keičia į vaiko ugdymą orientuotos integruotos programos.  Siekiant užtikrinti studijų kokybę, edukologinius dalykus dėstyti kviečiami universitetų dėstytojai, atnaujinama studijų bazė, diegiamos inovatyvios ugdymo technologijos.

Šiems 2018-2019 studijų metams Marijampolės kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programai valstybės finansuojamos vietos paskirtos visai akademiniai grupei. Taigi, stojantieji į šią studijų programą, gali gauti nemokamą studijų vietą. Primename, kad stojant į pedagogines studijų programas privalu dalyvauti motyvaciniame vertinime, kuris vyks naujai įsteigtuose Pedagogų rengimo centruose Vilniaus, Šiaulių ir Vytauto Didžiojo universitetuose birželio 26-29 dienomis.

Kviečiame studijuoti Vaikystės pedagogikos studijų programą Marijampolės kolegijoje, čia jūs galėsite įgyti pedagogo kvalifikaciją bei ugdymo mokslų profesinio bakalauro laipsnį. Norintiems studijuoti toliau, sudarytos sąlygos po koleginių studijų tęsti mokslus edukologijos magistrantūroje, kurios vyksta Marijampolėje.

 

Daugiau apie bendrąjį priėmimą: http://www.marko.lt/priemimas/