Po šv. Mišių Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, absolventus sveikino Kolegijos studijų ir mokslo vadovė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, direktoriaus pavaduotoja, vadovė dvasiniam ugdymui dr. Vilija Karaliūnaitė bei Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorius dr. Aivaras Anužis.

Šiais metais diplomai buvo įteikti 138 Skubios medicinos pagalbos, Ortopedijos technologijosGrožio terapijosĮvaizdžio dizaino, Socialinio darboSielovadinės rūpybos ir Svetingumo vadybos specialistams.

Pirmą kartą profesinio bakalauro diplomai buvo įteikti Skubios medicinos pagalbos ir Sielovadinės rūpybos absolventų laidoms. Džiaugiamės, jog Skubios medicinos pagalbos studentai kolegiją garsina laimėjimais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Studentų ir dėstytojų užsispyrimas, profesionalumas ir atkaklumas – neabejotinai turėjo įtakos tiek jų pačių, tiek Šv. Ignaco Lojolos kolegijos pasiekimams.

Šiais metais švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Tad šių metų Šv. Ignaco Lojolos kolegijos absolventus vadiname šimtmečio absolventais. Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos pilietis – aktyvus XXI amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos istorijos įvykiai. Taigi kiekvieną kolegijos absolventą vadiname Lietuvos herojumi, linkime jam atsidavimo dirbant savo ir Lietuvos labui.