MOSTA Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga yra puikus įrankis atskleisti šalyje vyraujančias tendencijas, susijusias su aukštuoju mokslu. Išaiškinus opiausias aukštojo mokslo problemas, visos suinteresuotos grupės gali vieningai dirbti tam, kad būtų tobulinamos probleminės sritys, tokios kaip studijų kokybė, finansavimas, pasitenkinimas studijomis bei darbo ir verslo bendradarbiavimas.

Studentų mažiau, tačiau labiau pasiruošusių

MOSTA atlikti tyrimai parodė tendenciją, jog priėmimas į aukštąsias mokyklas per šešerius metus krito beveik trečdaliu – kolegijos priima 22 proc., o universitetai 34 proc. mažiau studentų. Lyginant su ankstesniais metais, priimami studentai ateina geriau pasiruošę aukštajam mokslui, o mokančių už mokslą ir nemokančių skaičius pastaraisiais metais tapo panašus. Tai sąlygoja nustatytas minimalus konkursinis balas (universitetuose 3.6, kolegijose – 2, 2017 m. universitetuose – 3, kolegijose – 1.6).

Ar didėjantis stojančiųjų vidurkis lygu gerėjantys abiturientų pasiekimai?

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pastebi, jog savaime suprantama, kad didėjant stojimo kartelei, didėja ir bendras stojančiųjų vidurkis: ,,Kylantis įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas yra įvardijamas kaip teigiamas pokytis. Sutikčiau su tuo, jog šis pokytis būtų teigiamas, jeigu per pastaruosius kelis metus būtų nesikeitę stojimų reikalavimai, tačiau visiškai natūralu ir logiška, kad keliant stojimo kartelę, o ateityje ir kitus reikalavimus, stojančiųjų vidurkis tiesiog bus didesnis, “ – kalbėjo E. Sarkanas.

Jis teigė, jog svarbu, kad šioje situacijoje būtų vertinama tai, ar abiturientų pasiekimų rodikliai, lyginant keletą pastarųjų metų, kilo ar kaip nors kitaip keitėsi: ,,Jeigu rodikliai iš tiesų išliko ženkliai nepakitę, vadinasi, ši priemonė siekiant gerinti studijų kokybę, yra tik „fasadinė“, kadangi problemos glūdi giliau ir šiuo atveju – bendrajame ugdyme.“

Sąjunga visada pasisakė už tai, jog studijuoti ateiti turi tik pasirengę ir motyvuoti abiturientai, tačiau nėra teisinga vertinti vien kiekybinius rodiklius. Šiuo metu kokybiniai rodikliai, tokie kaip studentų motyvacija ar specializuoti testai, yra vertinami tik kai kuriose aukštosiose mokyklose ir tik į tam tikras studijų programas.