Šiuolaikinės telekomunikacijos – tai išmaniosios telekomunikacijos, kurios sparčiai keičia pasaulį. Nyksta ribos tarp „realaus“ ir „virtualaus“. Paslaugos jungiamos ir perkeliamos iš fizinės į skaitmeninę erdvę, prie kurios galima prisijungti bet kur naudojantis bet kokiu prietaisu, įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius bei asmeninius kompiuterius, skaitmeninius radijo imtuvus ar raiškiuosius televizorius. Numatoma, kad iki 2020 m. beveik visas skaitmeninis turinys ir taikomosios programos bus prieinami internetu.

Europos Komisija komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ nurodo: „Pažanga telekomunikacijų srityje yra dominuojanti ir sparčiai keičia visuomenės raidos kryptį. Europos skaitmeninė darbotvarkė – tai viena iš septynių pagrindinių 2020 m. Europos strategijos iniciatyvų, kurioje apibrėžiama svarbiausia skatinamoji informacinių ir ryšių technologijų (IRT) funkcija.“

Tam, kad įvyktų tokie šuoliai, būtini pažangiausi telekomunikacijų tinklai su naujausiomis technologijomis, reikalingi specialistai, gebantys juos kurti, projektuoti, įdiegti ir aptarnauti.

Telekomunikacijų sistemų studijos – tai šiuolaikiškos ir į ateitį orientuotos studijos, apimančios sumaniąsias telekomunikacijų sistemas ir naujos kartos tinklus: mobiliojo ryšio ir išmaniosios aplinkos sistemas, šviesolaidinius tinklus ir belaides technologijas nuo Wi-Fi iki WiMAX, kompiuterių tinklus ir interneto technologijas.

Studijuojant telekomunikacijas galima sužinoti, kaip apdorojamas garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių signalas, kaip saugiai, sparčiai ir be klaidų jis perduodamas ryšio tinklais ir sistemomis, iš ko sudarytas ir kaip veikia mobilusis telefonas bei daugelis kitų išmaniųjų  ryšio priemonių ir   kodėl telekomunikacijų  sistemos tokios kokybiškos ir sparčios, kad visi kartu gali naršyti internete ir žiūrėti televizijos programas, naudotis navigacijos sistemomis ir kt.

Telekomunikacijų taikymo sritys labai įvairios. Telekomunikacijų inžinierius turėtų gebėti vykdyti įvairias sudėtingos elektronikos, telekomunikacijų ir kompiuterinės technikos priežiūros, jos įdiegimo (parinkimo, montavimo, derinimo), telekomunikacijų sistemų ir jų įrangos projektavimo, eksploatavimo užduotis, planuoti, organizuoti savo veiklą. Specialistas turėtų gebėti įvaldyti vis naujas ir greitai kintančias technologijas, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Dėl aukštųjų technologijų ir jų pagrindu sukurtos technikos atėjimo į Lietuvą yra kuriamos darbo vietos, kurioms reikalingi specialistai, įvaldę šiuolaikines technologijas.

Telekomunikacijų specialistams aktualiausios veiklos sritys yra:

• naujų technologijų ir tinklų (šviesolaidinių ryšio linijų, mobiliojo ryšio technologijų LTE, 4G ir net 5G,  skaitmeninių informacijos perdavimo ir komutavimo sistemų, skaitmeninių prieigos tinklų technologijų, kompiuterių tinklų ir kt.) diegimas ir priežiūra;

• telekomunikacijų įrangos žinybiniams tinklams projektavimas, diegimas ir priežiūra;

• duomenų perdavimo tinklų projektavimas, techninių sąlygų ruošimas, techninių sprendimų atranka;

• interneto prieigų projektavimas ir diegimas.

Baigusieji telekomunikacijų sistemų studijas laukiami didžiosiose telekomunikacijų operatorių  įmonėse (AB „TELIA LIETUVA“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“), telekomunikacijų tinklus projektuojančiose ir diegiančiose įmonėse (UAB ,,EltelNetworks“, kuri vykdo veiklą ir užsienio šalyse, UAB ,,Telekomu­nikaciniai projektai‘, UAB ,,Ryšių statyba“ ir kt.), technologijų centruose („Barclays IT“, „Western Union IT“ ir kt.).