Ortopedijos technologija tai unikali ir perspektyvi studijų programa, kurią Lietuvoje vykdo tik Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Ortopedo technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti ortopedu technologu privačiose ir valstybinėse klinikose, reabilitacijos centruose ir laboratorijoje. Šis specialistas ne tik projektuoja ortopedijos technikos priemones, bet ir parenka tinkamus ortopedijos technikos gamybos technologijos būdus ir juos taiko, atlieka pacientų aptarnavimo procedūras, įvertina ortopedinės technikos priemonių kokybę.

Skubi medicinos pagalba - tai unikali ir vienintelė studijų programa Lietuvoje. Studijuojant šioje studijų programoje pagrindinis dėmesys skiriamas parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, kurie gebėtų savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Svarbu ne tik suteikti pirmąją pagalbą, bet ir sugebėti ligonius ar nukentėjusius asmenis transportuoti į medicinos įstaigą ir užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. 

Grožio terapija – studijų programa, skirta visiems neabejingiems grožiui ir norintiems tapti šios industrijos dalimi. Studijų metu susipažinsite su šios srities naujovėmis, turėsite galimybę mokytis iš savo srities profesionalų - dėstytojų-praktikų, kurie yra žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Šių studijų tikslas - parengti europinius standartus atitinkantį specialistą, gebantį parinkti ir atlikti grožio terapijos paslaugas, pagerinančias asmens fizinę išvaizdą bei padidinančias jo savivertę.

Kulinarinis menas – vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa. Kulinarinis menas – tai unikali studijų programa, kurios tikslas yra parengti kulinarinio meno srities specialistus, gebančius praktikoje taikyti fundamentalias ir pažangias maisto technologijų žinias, efektyviai spręsti žaliavų saugos ir kokybės užtikrinimo, maisto ir maisto grandinės procesų valdymo, maitinimo paslaugų organizavimo klausimus, vertinti maitinimo įmonės veiklos rodiklius ir aplinkos pokyčius, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis ir socialine atsakomybe nuolat siekti asmeninio tobulėjimo ir paslaugų efektyvumo.