Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas kasmet išleidžia per 30 ekonomikos studijų krypties specialistų, kurie pasirengę savo žinias ir profesinius gebėjimus taikyti praktiškai. Verslo ekonomikos studijų programos absolventai yra pripažįstami darbo rinkoje, nes Verslo ekonomikos studijų programa 2015–2016 m. tapo ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro studijų reitingų lydere (analitinio švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas REITINGAI, 2016 m. gruodžio mėn. duomenys).

83 proc. Vilniaus kolegijos Verslo ekonomikos studijų programos absolventų įsidarbina per pirmąjį pusmetį po studijų baigimo, o daugiau kaip 40 proc. absolventų pasilieka dirbti įmonėse, kuriose atliko baigiamąją profesinės veiklos praktiką. AB „Lietuvos paštas“, UAB „Telia Lietuva“, UAB „Pakmarkas“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Vexillum“, UAB „Media Ideas“, UAB „Arginta Engineering“, UAB „Headex“ ir kt. įmonių atstovai teigia, kad įmonėms yra labai reikalingi praktinių įgūdžių jau turintys ekonomistai.

Verslo ekonomikos studijos glaudžiai susijusios su verslo praktika. Kad pajustų realų verslo pulsą, studentai lanko verslo įmones, gilinasi į jų veiklos detales, analizuoja sėkmės istorijas. Studijų metu gilinamos teorinės žinios,  kartu jos siejamos su praktika: studentai susitinka su verslo atstovais, diskutuoja apie verslo idėjų realizavimą praktiškai, verslo pradžios galimybes, paramos  ir bendradarbiavimo būdus. Studentai, aktyviai  dalyvaudami įvairiuose projektuose, praktiškai taiko turimus gebėjimus ir įgyja naujos patirties.

Studijuodami Verslo ekonomiką studentai susipažįsta su naujausiomis ekonomikos teorijomis, mokosi rinkti ir sisteminti duomenis, tvarkyti ir vertinti ekonominę informaciją, taiko įvairius analizės ir ekonominio prognozavimo metodus. Naudodamiesi moderniomis informacinėmis technologijomis ir ekonominės informacijos sistemomis studentai vykdo į praktinę įmonės veiklą orientuotus tyrimus, rengia verslo projektus, atlieka įmonės veiklos modeliavimo ir baigiamąją profesinės veiklos praktikas. Gerai besimokantieji pagal tarptautinę Erasmus+ mainų programą vieną ar du semestrus gali studijuoti kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose arba atlikti praktiką ES šalių įmonėse.

Verslo ekonomikos studijų programos absolventai, įgiję ekonomikos profesinio bakalauro laipsnį, sėkmingai dirba ekonomistais, analitikais, projektų ar produktų vadovais, užima kitas ekonomisto kompetencijų reikalaujančias pareigas verslo įmonėse, savivaldos ir finansų institucijose, kuria nuosavą verslą.

Verslo ekonomikos studijų programos absolventė Kamilė Jusienė teigė, kad Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2012 m. studijuoti pradėjo visai atsitiktinai, grįžusi iš Danijos, kurioje nepasiteisino jos lūkesčiai. Jos įspūdžiai apie studijas yra patys geriausi.

„Pasirinkusi studijuoti Verslo ekonomikos studijų programą neapsirikau: buvau ypač smalsi ir jau nuo pirmųjų studijų metų svajojau apie verslą, dar studijuodama pradėjau vykdyti individualią veiklą. Studijuoti Verslo ekonomiką man buvo įdomu, nes įgytas žinias galėjau sieti su praktika. Pradėjus individualią veiklą, buhalterinės apskaitos, statistikos, mokesčių ir psichologijos paskaitos buvo ypač naudingos. Buvau stropi studentė ir visada siekiau geriausių rezultatų, todėl jau antraisiais studijų metais man pasisekė gauti valstybės finansuojamą vietą bei stipendiją. Rekomenduoju ir kitiems būti drąsiems ir dar studijų metais žengti pirmuosius žingsnius savo verslo link. Būtent Verslo ekonomikos studijų programa ir yra skirta tiems, kurie svajoja apie savo verslą. Įgytos žinios padeda orientuotis veiklos srityje, analizuoti ir vertinti tiek vidaus, tiek išorės ekonominius procesus, suteikia pasitikėjimo savimi priimant sprendimus ar atsakomybę už savo veiklą. Kompetentingi dėstytojai visada suinteresuoti padėti studentui, kuris rodo iniciatyvą, susidomėjimą studijomis, todėl teorinius dalykus visada lengviau suprasti ir pritaikyti praktiškai. Paskutinieji studijų metai buvo sunkiausi, bet ir įdomiausi. Džiaugiuosi, kad įgytas žinias puikiai pritaikiau praktiškai bei rengiant bakalauro darbą. Tie, kurie gyvenime nori ko nors pasiekti, pirmiausia turi išlikti sąžiningi patys sau, nes galiausiai atsiduri akis į akį su tiesa, kai pats vertini savo žinias bei galimybes. Džiaugiuosi, kad grupėje laikėmės lyg vienas kumštis ir stengėmės vieni kitiems padėti, susidraugavome nuo pirmųjų akimirkų, todėl šis nenutrūkstamas ryšys tęsiasi iki šių dienų: ne tik nepamirštame pasveikinti vieni kitų su gimtadieniais, bendraujame ir džiaugiamės vieni kitų sėkme. Esu laiminga, kad visų mūsų gyvenimo kelius suvedė vienas tikslas, kurį mums padėjo įgyvendinti Vilniaus kolegija!"