Su socialinėmis problemomis ir sunkumais žmonės susiduria visame pasaulyje. Socialiniai darbuotojai – tai specialistai, kurie gali padėti įvairiose srityse – ar tai būtų smurtas artimoje aplinkoje, problemos šeimoje, pagalba senyvo amžiaus žmonėms, darbas su vaikais ar pan. 

Ne kiekvienas gali būti socialiniu darbuotoju, nes reikia dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis – ir su senais žmonėmis, ir su neįgaliaisiais, vaikais, jaunimu, probleminėmis šeimomis. Dažniausiai kiekvieno socialinio darbuotojo apsisprendimas yra paremtas vidiniais veiksniais. 

Didelė socialinių paslaugų paklausa, išaugęs individualaus dėmesio žmogaus problemoms poreikis, įdomi ir prasminga veikla skatina žmones rinktis socialinio darbo studijas. Svarbiausias pasirinkimo motyvas – vidinis pašaukimas ir noras padėti kitiems.

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vykdomos socialinio darbo studijų programos tikslas – parengti europinius standartus atitinkantį specialistą, gebantį efektyviai spręsti socialines problemas.

Studijuojant visose Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programose - yra galimybė pasinaudoti Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis ir išvykti studijoms/praktikai į kitas šalis. 

Daugiau apie studijų programą: http://www.ilk.lt/lt/socialinis-darbas