Skubi medicinos pagalba - tai unikali ir vienintelė studijų programa Lietuvoje. Studijuojant šioje studijų programoje pagrindinis dėmesys skiriamas parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, kurie gebėtų savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Svarbu ne tik suteikti pirmąją pagalbą, bet ir sugebėti ligonius ar nukentėjusius asmenis transportuoti į medicinos įstaigą ir užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. 

Ką reiškia būti skubios medicinos pagalbos specialistu?

  • patirti didžiulę atsakomybę, kai nuo jūsų priklauso kito žmogaus gyvybė;
  • pakelti įtampą, išlaikyti šaltą protą, reaguoti greitai ir profesionaliai;
  • šios srities specialistai (esami ar būsimi) privalo būti atsidavę savo profesijai, dažniausiai jie vedami pašaukimo;
  • patirti kasdienį adrenaliną, tuo pačiu nuolat tobulėti, susidurti su keisčiausiomis situacijomis;
  • ...

Kaip teigia Šv. Ignaco Lojolos kolegijos lektorė Irena Malašauskienė – „skubios medicinos pagalbos paramedikų paklausa didėja: dabartinė karta sensta, o sistemai reikia jaunimo energijos, naujų žinių, todėl darbą rasti geriems studentams tikrai nesunku. Tačiau prieš renkantis šią profesiją dėstytoja ragina įsivertinti savo asmenybę: „Šiam darbui reikalingas gebėjimas bendrauti, pagarba žmogui, taip pat noras tobulėti, mokytis, viską daryti gerai, sąžiningai. Darbui gali trukdyti kraujo, atvirų lūžių, klinikinės mirties baimė. Studijos sustiprina silpnąsias vietas arba leidžia suprasti, kad specialybė netinka. Vis dėlto, noras padėti žmonėms ir gebėjimas žinias paversti patirtimi leidžia įveikti nepasitikėjimą savimi ir sėkmingai gelbėti gyvybes.“

Daugiau apie Skubios medicinos pagalbos studijas: http://www.ilk.lt/lt/skubi-medicinos-pagalba