Bendrasis priėmimas

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Stojantieji į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas per Bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Daugiau informacijos apie Bendrąjį priėmimą į kolegines studijas

Stojantiesiems 2018 m.

Stojantiesiems 2019 m. 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vykdomos profesinio bakalauro studijos pagal 8 studijų programas: 

  1. Kulinarinis menas
  2. Grožio terapija
  3. Įvaizdžio dizainas
  4. Ortopedijos technologija
  5. Skubi medicinos pagalba
  6. Socialinis darbas
  7. Svetingumo vadyba
  8. Sielovadinė rūpyba

Daugiau apie Šv. Ignaco Kolegijoje vykdomas studijų programas: http://www.ilk.lt/lt/studijos-0