Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44101202 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų (2 metai)

Kvalifikacijos pavadinimas – higieninės kosmetikos kosmetikas

Švietimo sritis- higiena ir profesinė sveikata

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Darbo specifika. Higieninės kosmetikos kosmetikas dirba grožio salonuose ir kosmetikos kabinetuose individualiai ir komandoje. Kosmetikas naudojasi kosmetologine įranga, įrankiais ir aparatūra, skirta odos vientisumo nepažeidžiančioms procedūroms atlikti, kosmetikos, aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonėmis.

GALIMA MOKYTIS ATSKIRUS MODULIUS IR ĮGYTI TAM TIKRAS KOMPETENCIJAS.

Visa mokymo programa susideda iš šių atskirų modulių:

Įvadas į profesiją.

Darbuotojų sauga ir sveikata.

Veido priežiūra.

Veido masažų atlikimas.

Kūno priežiūra.

Kūno masažų atlikimas.

Depiliacija.

Makiažų atlikimas.

Aparatinių neinvazinių veido ir kūno odos priežiūros procedūrų atlikimas.

Rankų ir kojų priežiūra.

Įvadas į darbo rinką

Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms, pvz.:Makiažų atlikimas, Veido priežiūra, Veido masažų atlikimas, Rankų ir kojų priežiūra ir kt. Kompetencija apibrėžiama, kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytas jų atlikimo technologijas ir technikas.

Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gaus jo baigimo patvirtinimo dokumentą (pažymėjimą)

Modulinės programos apimtis nustatoma mokymosi apimties (mokymosi rezultatai ir asmens, kuris mokosi, laikas) vienetais – kreditais, vienas mokymosi kreditas lygus 27 val. (kontaktinės ir nekontaktinės mokymosi valandos). Vieno modulio apimtis yra ne didesnė kaip 10 kreditų. Vieneri mokslo metai atitinka 60 kreditų.  

Baigęs visą programą, higieninės kosmetikos kosmetikas įgis profesines kompetencijas šių kvalifikacijos vienetų ribose:

veido priežiūra;

kūno priežiūra;

masažų atlikimas.

Siekiant didinti kvalifikuoto darbuotojo galimybes įsidarbinti, programoje siūlomi pasirenkamieji moduliai, kuriuos baigus galima įgyti:

nagų priauginimo;

nagų dailės;

kūno tapybos;

blakstienų priauginimo kompetencijas.

Visą Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programą galite peržiūrėti: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=Hig