Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtas renginys „Ritoania NOW“ pristatys japonams Lietuvos kultūrą, meną, tradicijas. KTU ansamblio „Nemunas“ pasirodymai bus pagrindinis festivalio, skirto Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, akcentas.

Uždainuos ne tik lietuviškai

Ruošdamiesi viešnagėn į Japoniją KTU ansamblio „Nemunas“ nariai parengė valandos trukmės programą, kurioje – šokiai, dainos, muzika. Koncertuodami Japonijoje jie vilkės tautiniais kostiumais iš skirtingų etnokultūrinių regionų.

Ansamblio nariai pasakoja, kad programoje bus tradicinių šokių, kurie susiję su senoviniais lietuvių papročiais ar buitimi. Šokiai vaizduos lietuvišką darbą laukuose, poros pasirinkimą, vestuvių tradicijas, mylimųjų santykius. Japonai išvys įvairias polkas, klumpakojį, netgi javų kūlimą vaizduojantį šokį.

Festivalio programoje numatyta vakaronė, todėl nemuniečiai tikisi į veiksmą įtraukti ir daugiau šokėjų. Specialiai jiems repetuojami lietuviški žaidimai ir rateliai.

Koncertuodamas ansamblis Japonijos žiūrovams pristatys autentiškus lietuvių instrumentus – skrabalus, birbynes, skudučius, kankles. Senaisiais muzikos instrumentais bus atliekami solo numeriai. Kai kuriuose pasirodymuose numatyta akomponuoti buityje naudojamais rakandais.