Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją bei būtinąją medicinos pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę. Ignaco Lojolos kolegija ruošia specialistus, kurie dažnai vadinami „angelais sargais“.

Skubi medicinos pagalba (toliau SMP) – tai unikali ir vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurią vykdo Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Ši studijų programa atsirado dėl didžiulio specialistų poreikio, o jų pertekliaus darbo rinkoje nėra. Studijų programa vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija, tad studijų procese galime užtikrinti profesionalų ir kokybišką tiek teorinį, tiek praktinį studentų rengimą. 

Studijuojant šioje studijų programoje pagrindinis dėmesys skiriamas parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, kurie gebėtų savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją  ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Svarbu ne tik suteikti pirmąją pagalbą, bet ir sugebėti ligonius ar nukentėjusius asmenis transportuoti į medicinos įstaigą ir užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. 

Daugiau apie Skubios medicinos pagalbos studijas - http://www.ilk.lt/lt/skubi-medicinos-pagalba