Mokytojų kolektyvas mano, kad mes sugebame išmokyti jauną žmogų savo darbą atlikti profesionaliai. Mokykloje yra įkurtas prekybos ir verslo skyriaus sektorius, kuriame įdiegta keletas kompiuterinių programų. Jų pagalba mokiniai yra priartinami prie darbinių procesų, kuriuos turės atlikti parduotuvėse.

Apskaitininkų ir kasininkų specialybės mokiniai, vadovaujami profesionalių mokytojų, turi galimybę pažinti šiuolaikinės apskaitos subtilybes.

Aktyvūs mokymo metodai jau tapo kasdienybe. Per tyrimų organizavimą ir analizę mokiniams yra suteikiama galimybė savarankiškai priimti sprendimus ir prieiti išvadas.

Modernioje, akademiškoje ir psichologiškai patogioje aplinkoje ugdomi mokiniai įgauna pasitikėjimo savimi ir pajaučia poreikį veikti ir tobulėti. Dėl to kiekvienai metais jie dalyvauja respublikiniuose apskaitininkų konkursuose.

Kryptingas ir tendencingas papildomas ugdymas taip pat suteikia laukiamus rezultatus. Mokykloje veikia įvairių būrelių, kuriuose mokiniai turi galimybę mokytis naujų dainų, šokių, kūrinių. Čia apstu ir sporto sekcijų bei floristikos ar dizaino būrelių. Mokykloje yra sudarytos visos sąlygos pilnavertei asmenybei ugdyti.

Kad tiek mokiniai, tiek mokytojai pasijustų tikrais mokyklos bendruomenės atstovais ir kad čia vykdoma veikla būtų organizuojama kryptingai, mūsų mokymo įstaigoje sėkmingai darbuojasi keletas tarybų, kurių nariai yra ir mokiniai, ir mokytojai bei mokyklos administracijos vadovai.

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla yra paklausi jaunimo tarpe, nes yra patraukli specialybių įvairove ir mokymo specifika. Dažnas mokinys laiko ją antraisiais savo namais.