Vieni gali džiaugtis, kad pirmais metais juos gali išlaikyti tėvai, kiti prisiduria dirbdami įvairius darbus, o treti gali pabandyti teikti prašymus ir tikėtis, kad atitiks reikalavimus gauti pagalbos iš valstybės.

Kas tai per dalykas? Reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Valstybinis studijų fondas priima prašymus dėl socialinės stipendijos ir tikslinei išmokai gauti. Pavyzdžiui, rugpjūčio 1-16 dienomis vyksta papildomas prašymų priėmimas tikslinei išmokai gauti. Štai 2018 m. pavasario semestrą, liepą, 3 studentams, turintiems negalią, skirtos tikslinės išmokos, kurių suma už likusį semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje viršija 900 eurų. Tie studentai, turintys negalią, kurie dėl tam tikrų priežasčių iki šiol negavo minėtų išmokų, esate kviečiami rugpjūčio 1-16 dienomis pretenduoti į tikslinę išmoką.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“, prie kurios pretendentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. pavasario semestras_papildomas_rugpjūtis“.

Taip pat rugpjūčio 1-10 dienomis vyks papildomas prašymų priėmimas socialinei stipendijai gauti 2018 m. pavasario semestrą. 2018 m. liepą Valstybinio studijų fondo valdyba dar 20 šalies aukštųjų mokyklų studentų, atitikusių Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo aprašo kriterijus, skyrė socialinę stipendiją  2018 m. pavasario semestrą iki šio semestro pabaigos (ar baigiamojo kurso studijų pabaigos).

Socialinės stipendijos atiteko 16-kai asmenų, atitinkančių 4.1 kriterijų (vieni gyvenantys ar šeimoje gaunantys socialinę pašalpą). Jiems Fondas išmokės per 3950 eurų. 4.2 kriterijų (turintieji negalią) atitiko 4 studentai, kuriuos šį mėnesį pasieks  988 eurų suma. Studentai, atitikę 4.3 kriterijų (ne vyresni 25 metų, netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti) liepą prašymų dėl socialinės stipendijos nepateikė. Bendra suma, kurią Fondas išmokės paraiškas teikusiesiems sudaro apie 5000 eurų.Beje, iš viso socialinei stipendijai gauti liepą teikti 43 prašymai.

Tuos, kuriems dėl tam tikrų priežasčių stipendijos neskirtos, turi galimybę pretenduoti į jas ir rugpjūčio mėnesį. Nepraleiskite papildomo prašymų priėmimo 2018 m. pavasario semestrą rugpjūčio mėnesį! Prašymus teikite  elektroniniu būdu Fondo informacinėje sistemoje „Parama“