Mokyklą baigusiems anksčiau teko nusivilti

Marijampolės kolegijos Studijų skyriaus vedėjas Mindaugas Šnipaitis informavo, kad minimalus konkursinis balas stojantiems į kolegijas augo nuo 0,8 balo 2015 m. iki 2 balų 2018 m. M. Šnipaitis teigė palaikantis tokią ŠMM politiką. Anot jo, tik priimant studijoms pasiruošusius ir motyvuotus studentus galima pagerinti studijų kokybę.

M. Šnipaitis visgi apgailestavo, kad dėl nuolat didėjančio minimalaus stojamojo konkursinio balo nukenčia mokyklą baigusieji ankstesniais metais. Kadangi minimalaus konkursinio balo kriterijus taikomas visiems, taip pat ir mokyklą baigusiems ankstesniais metais. M. Šnipaitis atskleidė, kad šiais metais jau pasitaikė keletas atvejų kai prieš kelis metus mokyklą baigęs jaunuolis iškarto nesirinko studijų, dirbo užsienyje ar tiesiog ieškojo savęs. Šiems asmenims teko nusivilti atvykus į Marijampolės kolegiją, kadangi sužinojo, kad jų turimi brandos egzaminų rezultatai jau nebesiekia gerokai išaugusios stojamojo konkursinio balo kartelės.

Nuolat didinant minimalų konkursinį balą buvo praplėstos ir papildomų balų skyrimo galimybės. Šiais metais papildomi balai taip pat skiriami už brandos darbus ir savanorystę. Anot M. Šnipaičio, tai galėtų būti stimulu tiems, kurie dar nesiryžta studijuoti. Išsamesnė informacija apie papildomus balus stojantiesiems pateikiama aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

2019 metais minimalus stojamasis balas vėl kils?

Duomenų, kad ateinančiais metais būtų planuojama vėl didinti konkursinio balo kartelę dar nėra, tačiau, ŠMM ne kartą yra išreiškusi poziciją dėl laipsniško minimalaus stojamojo konkursinio balo didinimo. Taip pat atsižvelgiant į pastarųjų ketverių metų tendenciją, reikėtų tikėtis, jog stojantiesiems 2019 m. minimalus konkursinis balas galėtų didėti.

M. Šnipatis delsiantiems pataria pasidomėti apie studijų galimybes dar šiais metais. Iki rugpjūčio 17 d. vykstančiame papildomame bendrojo priėmimo etape, stojantiesiems į kolegijas, dar yra beveik 5000 laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų. Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas tęsis iki rugsėjo 20 d.

 

Daugiau apie papildomą priėmimą skaityk: https://goo.gl/2oyPKP

 

Marijampolės kolegijos informacija