Jau netrukus t.y. nuo rugsėjo 15-osios iki spalio 10-osios bus skelbiamas prašymų priėmimas 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti. Tai kas yra ta socialinė stipendija? Pradėkime nuo to, kad socialinę stipendiją gali gauti studentai, atitinkantys bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

1.    yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2.    turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3.    yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Jei atitinkate bent vieną kriterijų, tuomet privalote užsiregistruoti interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Studijų fondas patikrina pateiktą informaciją ir reikalui esant gali susisiekti su asmeniu bei paprašyti pateikti papildomų dokumentų. Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo asmuo yra informuojamas per informacinę sistemą, skirtą socialinių stipendijų administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Stipendija teikiama rudens ir pavasario semestre. Socialinės stipendijos nustatytas dydis yra 3 BSI dydžiai per mėnesį (socialinės stipendijos dydis 123,50 eurų).

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

1.    neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
2.    laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
3.    aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą;
4.    kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Kad būtų aiškiau, štai keletas faktų iš praėjusio semestro prašymų teikimo. Pasirodo, kad studentai, pretenduojantys į socialinę stipendiją, iš viso pateikė 132 prašymus. Tinkamai užpildė ir nustatytus kriterijus atitiko tik 19 aukštųjų mokyklų studentų. 18-ka iš jų savo prašyme pasirinko ir pažymėjo 4.1 kriterijų. Tai vieni gyvenantys asmenys ar savo šeimos sudėtyje gaunantys socialinę pašalpą. Pastarųjų socialinėms stipendijoms išmokėti likusiu semestro laikotarpiu skirta per 2 200 eurų. 1 studentas prašyme nurodė 4.3 kriterijų ( neteko abiejų tėvų arba buvo iki pilname

Taip pat studentai, turintys negalią, kiekvienais metais yra kviečiami teikti paraiškas tiksliniai išmokai gauti. Paraiškų teikimas jau yra prasidėjęs nuo rugsėjo pirmosios. Kas gali kreiptis valstybės paramos? Asmuo turi atitikti visus žemiau nurodytus reikalavimus:

1.  yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2.  turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai studentas, turntis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos).

Kaip ir prieš tai rašyta, studentui reikia užsiregistruoti informacinėje sistemoje ir joje užpildyti paraišką. Pavyzdžiui, paskutiniojo papildomo pavasario semestro prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti rugpjūtį rezultatas – 3 studentams paskirtos tikslinės išmokos. Jiems išmokėtų tikslinių išmokų už likusį pavasario semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje suma – 456 eurai. Iš viso 2018 metų pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 526 studentams, turintiems negalią. O jiems skirtų tikslinių išmokų suma – 473.176 eurai.