Tai padaryta siekiant tikslingo ugdymo proceso planavimo. Rengiant tvarkaraščius atsižvelgta į:

  • mokinių poreikius, egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius,
  • ugdymo proceso mokyklose trukmę, mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą,
  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas,
  • pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę, galimybes pateikti vertinimo rezultatus.

Tvarkaraščių gairės savivaldybių administracijų švietimo padaliniams buvo pristatytos jau praėjusių metų gruodį. NEC gavo pasiūlymų ir pastabų dėl tvarkaraščio sudarymo – daugiausia buvo siūloma keisti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo datas, jas nukeliant labiau į ugdymo proceso pabaigą, mažinti arba atsisakyti brandos egzaminų vykdymo šeštadieniais. Į šiuos pasiūlymus buvo atsižvelgta.

Abiturientai jau iki spalio 24 dienos turės pasirinkti, kokius brandos egzaminus jie ketina laikyti. Tai paskatins juos anksčiau pradėti tikslingai mąstyti apie savo planus baigus mokyklą, o savivaldybės ir mokyklos galės iš anksto rengtis, kaip užtikrinti ugdymo proceso ir egzaminų dermę.

2018–2019 mokslo metų tvarkaraščiuose numatyta, kad brandos darbas, menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai prasidės spalio 1 dieną, o baigsis balandžio 1 dieną, t. y., tuo pačiu laiku. Tokiu būdu realizuotas tikslas ilginti brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo laiką, suvienodinti jų pasirinkimo laiką ir leisti rinktis brandos darbą III gimnazijos klasės mokiniams.

Siekiant paspartinti brandos egzaminų rezultatų pateikimą, 2019 metais elektroniniu nuotoliniu būdu bus vertinama daugiau valstybinių brandos egzaminų – ne tik fizikos ir informacinių technologijų, bet ir užsienio kalbos (anglų), biologijos, chemijos. Taip pat planuojama, kad dalis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų bus vertinama elektroniniu nuotoliniu būdu.  Planuojami brandos egzaminų vertinimo pokyčiai sudaro galimybes vertimo procesus organizuoti dar nepasibaigus ugdymo procesui mokyklose.

2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

1. Lietuvių kalba ir literatūra

Įskaita

Data

2019 m. vasario 25 d. – 2019 m. balandžio 19 d.*

 

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. balandžio 2 d. – 2019 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

2019 m. sausio 30 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 25, 26 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 26 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 6 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 gegužės 15 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 20 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 22 d. (T)

9 val.

14. Chemija

Valstybinis

2019 m. gegužės 28 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

17. Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 6 d. (K) **

9 val.

19. Fizika

Valstybinis

2019 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 12 d. (T)

9 val.

21. Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

22. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

23. Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

 

 

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

24. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

 

9 val.

 

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.**

 

13 val.

 

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

27. Biologija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

28. Geografija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

13 val.

 

30. Matematika

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.

 

9 val.

 

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.**

 

13 val.

 

32. Istorija

 

Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

 

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

 

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

9 val.

 

35. Informacinės technologijos

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

36. Fizika

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

37. Chemija

 

Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

 

9 val.

 

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 3 d.

 

13 val.

 

39. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 4 d.

 

9 val.

 

40. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 11 d.

 

9 val.

 

 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.