Inovacijų kūrimas ir diegimas yra esminis Lietuvos socialinės, ekonominės ir gamtosauginės pažangos pagrindas. Gyvename globaliame pasaulyje, todėl turime išugdyti ir nuolat palaikyti „kritinę masę“ inovatorių, gebančių naujausiomis technologijomis Lietuvoje kurti didelę vertę: ir globaliam vartotojui, ir savo įmonei, šaliai ir, suprantama, sau patiems. Norint spartinti šį procesą, specialistų, kompetentingų kūrybingumo, technologijų įvaldymo, vadybos ir verslumo srityse, rengimas turi tapti švietimo sistemos prioritetu. Būsimųjų inovatorių paieška bei kryptingas ugdymas turi aprėpti visus šalies mokinius ir prasidėti nuo ankstesnio amžiaus – būtent tokie ugdymo principai, realizuoti sportininkų ir menininkų ugdymo sistemose, leidžia Lietuvoje išaugti pasaulinio lygio sporto ar meno profesionalams.

Inžinerija inovacijų kūrimo procese užima ypatingą vietą, nes ji, integruodama ir pritaikydama gamtos ir tiksliųjų mokslų, informatikos, dizaino ir panašių sričių žinias, kuria ir palaiko darbo priemones bei technologijas kitiems ekonominės veiklos sektoriams.

Nerealu kiekvienoje mokykloje turėti universalų inovacijų ekspertą ir šiuolaikines skaitmenizuotų technologijų dirbtuves, todėl išeitis – neakivaizdinis ugdymas, papildantis kitas ugdymo formas. VGTU nuotolinio ugdymo „Ateities inžinerijos“ platforma (AI platforma, http://ateitin.vgtu.lt) nuo 2017 m. nemokamai siūlo šiuolaikinių inovacijų ugdymo turinį, įrankius, kai kurias technologines paslaugas ir nuotolines konsultacijas, kurios leidžia mokiniams ir mokytojams gilinti savo žinias inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino ir verslumo srityse, jas integruoti ir taikyti realių problemų sprendimui. Mokiniai gali atlikti projektinius darbus – ištirti savo namą ar aplinką, sukurti išmanųjį įtaisą, gaminį ar programėlę, išmokti investuoti bei vystyti verslą, po to konkursuose pristatyti darbų rezultatus ir rasti kelius jų įgyvendinimui. 1-ojo AI platformos sezono dalyviai atliko 60 projektinių darbų 9-iose tematikose. 2018–2019 m. m. platformos portfelyje turime dvigubai daugiau ugdymo tematikų, kurios ir bus pristatytos renginio metu:

 1. Android įrenginių programavimas
 2. Atliekos ir darni aplinka
 3. Audiovizualinių medijų taikymas kuriant ir diegiant inovacijas
 4. Bepiločių orlaivių technologijos
 5. Biomedicinos inžinerija
 6. Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos
 7. Darni gyvenamoji aplinka
 8. Darnus pastatas
 9. Dizaino technologijos ir inovacijos
 10. Investavimo sprendimai Luminor Trade aplinkoje
 11. Išmanusis šiltnamis
 12. Liejimo technologijos detalių gamyboje
 13. Naujo pramonės gaminio kūrimas
 14. Roboto prototipo kūrimas
 15. Šiuolaikinės statybinės medžiagos ir saugos sistemos
 16. Šiuolaikinis automobilis
 17. Verslo plano rengimas Canvas metodu
 18. Žalioji energetika

Daugiau informacijos apie AI platformos veiklą, renginio programą ir registracijos formą rasite AI svetainėje http://ateitin.vgtu.lt. Jei turite klausimų ar pasiūlymų parašykite mums el. paštu ateitin@vgtu.lt ar paskambinkite AI platformos koordinatoriui dr. Henrikui Mykolaičiui tel. (8 618) 80420.

Iki susitikimo „Ateities inžinerijos“ veiklose!

„Ateities inžinerijos“ komanda