Anot ŠMM Komunikacijos skyriaus pateikto oficialaus atsakymo, iki šiol priėmimas į aukštąsias mokyklas buvo, visų pirma, vykdomas pagal brandos egzaminų rezultatus, kitąmet priimant į universitetus ir kolegijas bus atsižvelgiama ne tik į brandos egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį. Žingsnis link kaupiamojo vertinimo žengtas jau šiemet – 2018 m. stojantieji galėjo gauti papildomų balų už brandos darbą.

Primename, kad 2017–2018 mokslo metais daugiau kaip 200 mokinių 29 savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose pasirinko rengti brandos darbą. Daugiausia – biologijos, istorijos, chemijos dalykuose. 2018 metais brandos darbo rezultatas buvo įskaitytas stojant į aukštąsias mokyklas. Jei mokinio brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko buvo įvertintas labai gerai (9–10 įvertinimas), tai mokiniui konkursiniame bale buvo skiriama papildomai 0,25 balo.

„Kaip numato Mokslo ir studijų įstatymas, minimalūs rodikliai stojantiesiems tvirtinami iš anksto prieš dvejus metus – tai daroma siekiant, kad jaunuoliai iš anksto žinotų apie keičiamas stojimo taisykles ir turėtų laiko joms pasiruošti. 2019 ir 2020 m. galios prieš dvejus metus patvirtinti minimalūs rodikliai, kuriais palaipsniui toliau einama nuo brandos egzaminų prie kaupiamojo vertinimo sistemos stojant į aukštąsias mokyklas“, –  rašoma atsiųstame atsakyme. Primename, kad 2020 m. jau yra patvirtintos stojimo į aukštąsias mokyklas taisyklės. Plačiau apie jas galite paskaityti čia.

„2019 ir 2020 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40. Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25. Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems vidurkis bus skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Dėl minimalių rodiklių stojant į aukštąsias mokyklas 2021 m. bus apsispręsta 2019 m. Toliau didinant mokyklinių mokymosi rezultatų vaidmenį stojimo procese būtina atsižvelgti į tai, kad mokykliniai rezultatai yra labai nelygiaverčiai – kaip rodo jų palyginimas su valstybinių brandos egzaminų rezultatais, priklausomai nuo regiono, nuo mokyklos, mokymo kokybė gali skirtis labai smarkiai.

Taigi, tolimesniems pokyčiams priėmimo sistemoje reikia pasirengti – tobulinant vertinimo sistemą mokyklose, pertvarkant bendrąjį ugdymą kaupiamojo vertinimo linkme, toliau tobulinant mokytojų rengimą“, –  teigiama Komunikacijos skyriaus pateiktame atsakyme