KTU pirmauja 12-oje vertintų bakalauro rengimo studijų krypčių, nusileisdamas tik Vilniaus universitetui. KTU taip pat geriausiai įvertintas ir 8-iose magistrų rengimo studijų kryptyse.

„Šiandienos dinaminėje akademinėje aplinkoje stabilumas taip pat turėtų būti laikomas didele vertybe. Mūsų aplinka nuolat keičiasi, ypač dėl demografinės situacijos bei nuolatinės plėtros į tarptautines rinkas. O tarptautiškumas yra tiesiogiai susijęs ir su besikeičiančiais rinkos poreikiais bei augančiais studentų lūkesčiais. Tai, kad keletą metų stabiliai laikomės lyderių pozicijose, yra įrodymas mums patiems, kad einame teisingu keliu“,– sako KTU Studijų prorektorius Jonas Čeponis.

Pasak jo, nuoseklus, sisteminis indėlis į KTU studijų kokybę, kreipiant didelį dėmesį į mokymo ir mokymosi šiuolaikinius metodus, diegiant naują studijų modelį, orientuotą į studento ir darbo rinkos poreikius bei lūkesčius, nuolat dirbant su programų tobulinimu bei atidžiai įsiklausant į studentų ir partnerių nuomonę, KTU padeda išlaikyti rezultatus, kuriais gali džiaugtis visa akademinė bendruomenė.

Sudarant reitingus pirmiausia atsižvelgta į darbdavių nuomonę. Sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“ apklausė 2194 darbdavių, kuris universitetas geriausiai parengia konkrečios studijų krypties atstovus. Atsižvelgta ir į atlyginimų dydžius bei 2012–2016 m. laidų alumnų įsidarbinimo rodiklius.

Bakalauro reitinge vertinti ir studijų krypties stojantieji (geriausi abiturientai, t.y. tie, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100), visų priimtųjų konkrečios studijų krypties pirmakursių balų vidurkis. Išskirtas ir minimalus balas, su kuriuo jaunuoliai buvo priimami į vertinamos krypties studijas.