Studijų mugės metu buvo pristatoma Kolegija ir aktyvus gyvenimas verdantis Kolegijoje, Kolegijoje vykdomos studijų programos, studentiška bei mentorystės veikla, Erasmus studijų galimybės bei karjeros perspektyvos pabaigus studijas Lietuvos verslo kolegijoje. Džiaugiamės sulaukę gausaus būrio moksleivių besidominčių studijomis LTVK bei mokytojų apsilankiusių LTVK stende. Daugiau mugės akimirkų galite rasyi čia.