Sausio 18 dieną, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka ir Klaipėdos valstybinė kolegija, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šios sutarties Šalys sutaria plėtoti bendradarbiavimą keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, organizuojant taikomuosius mokslinius tyrimus, mokymus, seminarus, kursus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimą, rengiant ir vykdant nacionalinius bei tarptautinius projektus, organizuojant pramoginius, sporto, kultūrinius ir edukacinius renginius, stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant rinką ir verslo vystymąsi, ugdant Kolegijos studentų praktinius įgūdžius, skleidžiant naujas idėjas.

Dėkojame už pasitikėjimą ir tikimės puikių projektų įgyvendintų kartu!

Klaipėdos valstybinė kolegija nuotrauka.