Kada sužinosiu savo valstybinių brandos egzaminų rezultatus?

VBE rezultatai skelbiami per tris darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama, kad VBE pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.

Kada sužinosiu savo mokyklinių brandos egzaminų rezultatus?

Muzikologijos MBE pagrindinės sesijos rezultatai skelbiami per aštuonias darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų – per trylika darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai skelbiami: muzikologijos MBE – per dvi darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų MBE – per keturias darbo dienas. Brandos darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.

Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Per pagrindinę sesiją lietuvių kalbos ir literatūros VBE ar MBE nei&sca

pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą. Neišlaikę kitų MBE ar VBE, juo laikyti galės tik kitais metais.

Ką galiu daryti, jei nesutinku su gautu egzamino įvertinimu?

Mokinys, nesutinkantis su VBE darbo įvertinimu, per dvi darbo dienas, o MBE – per tris darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo. Apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, todėl įvertinimas gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.

Kada gausiu brandos atestatą, jei pateikiau apeliaciją?

Apeliacijos nagrinėjimo metu laikinai yra stabdomas brandos atestato išdavimas. Jis išduodamas tik gavus apeliacijos rezultatus. Apeliacija išnagrinėjama ne vėliau kaip iki liepos 20 d. Į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

Kas gali laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis tikrai pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.