Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybės merginos dalyvavo Klaipėdos apskritojo stalo jaunimo organizacijos organizuojamame protų mūšyje! Daugiau apie LTVK  https://www.ltvk.lt/