Primename, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 dienos įsakymu Nr. V-790  patvirtintame 2018-2019 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta išlyga, kad pagrindinėje sesijoje užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalys vyktų birželio 6 dieną, jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminų.