Mokslininkai paskaitoje supažindins su elementariųjų dalelių bei fundamentaliųjų jėgų tyrimais ir taikomais metodais, dalyviams suteikiama galimybė atlikti realių dalelių fizikos eksperimentų duomenų analizavimą. Dienos pabaigoje, kaip įprasta tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, renginio dalyviai prisijungs  prie vaizdo konferencijos diskusijoms ir gautų rezultatų palyginimui bei aptarimui.

Pagrindinė renginio veikla – eksperimentinis elementariųjų dalelių fizikos tyrimas naudojant realius Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) duomenis, užregistruotus Kompaktiškojo miuonų solenoido (ang. Compact Muon Solenoid, CMS) eksperimente.

Renginys „Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoka 2019“ suteikia vidurinių mokyklų, gimnazijų mokiniams bei pirmųjų kursų studentams galimybę pabūti mokslininkais, susipažinti su nuostabiu kvarkų bei leptonų pasauliu, bendrauti su šioje srityje dirbančiais mokslininkais, atlikti realių Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) fizikinių duomenų analizę ir gautus rezultatus palyginti su kitų šalių mokinių bei studentų gautais rezultatais.

Elementariųjų dalelių fizika – mokslas apie mažiausius ir pagrindinius medžiagos blokus – atskleidžia, koks egzotiškas, nuostabus ir pilnas paslapčių yra pasaulis. Po kelių įžanginių paskaitų ir darbo su CERN duomenimis, mokiniai bei studentai įgis žinių apie esminius elementarių dalelių ir jėgų tarpusavio ryšius. Ryte moksleiviams bei studentams bus skaitomos paskaitos, kurių metu jie susipažins su elementariųjų dalelių fizika, CERN mokslininkų atliekamais eksperimentais ir dalelių detektorių veikimo principais. Po pietų kartu su moderatoriais ir dėstytojais, jie patys analizuos CERN CMS (ang. Compact Muon Solenoid) – kompaktiško miuonų solenoido detektoriumi užregistruotus duomenis. Vėliau visi bus pakviesti į vaizdo konferenciją, kur savo gautus rezultatus galės aptarti ir palyginti su kitų šalių studentų, moksleivių bei CERN moderatorių gautais rezultatais.

Tarptautinė meistriškumo pamoka vyks 2019 m. balandžio 5 d. nuo 10 val. iki 18 val.

Daugiau informacijos apie renginį: masterclass.ktu.edu