Anot Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanės doc. dr. Rimos Mickevičienės, fakulteto tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technologijos, biologijos, gyvybės, gamtinės geografijos, informatikos, informacinių sistemų ir geoinformatikos, statistikos mokslų bakalaurus ir magistrus, gebančius mokytis visą gyvenimą

„Fakultetas atliepdamas į globalias europines, nacionalines, Baltijos jūros regiono ir Klaipėdos miesto ekonominės plėtros tendencijas, siūlo nemažai unikalių studijų programų, o taip pat ir klasikinių inžinerinių studijų programų. Fakultetas didžiuojasi studentams galėdamas pasiūlyti unikalias studijų programas“, – sakė Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė.

Šiuo metu JTGMF vykdoma 14 nuolatinių bakalauro studijų programų lietuvių kalba, iš jų 4 programos skaitomos ir anglų kalba bei 5 programos turi ištęstinę formą. Siūloma 16 nuolatinių magistrantūros studijų programų, iš kurių 2 skaitomos ir anglų kalba, o 1 turi ištęstinę formą.

„Klaipėdos universitetas yra labai perspektyvus, nes siūlo tokias unikalias studijų programas, kaip mano pasirinkta – Suskystintų gamtinių dujų inžinerija. Jos nėra niekur kitur, jokiame kitame Lietuvos universitete ar aukštojoje mokykloje“, – teigė Ingrida Karapetrova, Klaipėdos universiteto studentė.

Siekiant, kad investicijos į Jūrinio slėnio infrastruktūrą iš esmės pagerintų jūrinių mokslo krypčių studijų programų kokybę, keliama ir studijų pedagoginio personalo kvalifikacija. Senasis mokymo modelis, lydėjęs pramoninio etapo ekonomiką, palaipsniui keičiamas į mokymą, grįstą bendradarbiavimu, kurį naujoji studentų karta jau puikiai įvaldė – elektroninėje erdvėje dalijasi informacija, idėjomis ir patirtimi.

Fakultetas turtingas mokslo ir studijų baze: inžinerijai skirtos 37 specializuotos laboratorijos, gamtos mokslų eksperimentams – 6, o informatikai – dvi. Dalis paskaitų vyksta Jūros tyrimų institute. Šis aprūpintas naujausia įranga. Studentai gali konsultuotis su patyrusiais mokslininkais. Šiuo metu fakultete dirba 165 dėstytojai, iš jų 32– profesoriai, 54 – docentai.

„Studentai universitete mokomi inžinerinių dalykų, jie turi ir praktinių užsiėmimų, tokių kaip laboratoriniai darbai. Tačiau, šalia to, jiems suteikiama galimybė daryti realius, praktinius darbus. Pavyzdžiui, mes dalyvaujam pneumobilio projekte – patys kuriame, mokomės, klystame, tobulėjame,“ – teigė doc. dr. Pranas Mažeika, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros darbuotojas.

Fakultete dėmesio skiriama ir pirmakursių integravimuisi į naują aplinką. Organizuojama „fuksų“ stovykla, krikštynos, kuratorių programa. Dėmesys pirmakursiams padeda jiems adaptuotis naujoje aplinkoje, noriai dalyvauti tiek akademiniuose (diskusijos studijų kokybės, dėstytojų klausimais, konferencijos), tiek laisvalaikio (koncertai, žaidimai, sporto turnyrai) renginiuose, puoselėti universiteto tradicijas ir kurti naujas.

Buvusi KU Studentų sąjungos prezidentė, JTGMF Jūrų transporto inžinerijos studijų programos studentė Živilė Krikštaponytė į klausimą „Kokias vertybes KUSS ugdo studentams?“ atsakė: „Pirmiausia – lojalumą ir meilę savo Alma Mater – Klaipėdos universitetui. Sąžiningumą – nuo akademinio sąžiningumo iki sąžiningumo gyvenimo klausimais. Patriotiškumą – suvokimą, kaip svarbu būti tikru savo tėvynės piliečiu. Šiuolaikinių studentų poreikiai gerokai skiriasi nuo ankstesnių kartų. Jų išskirtinė savybė yra individualumas. Kiekvieną jų reikia mokėti sudominti, sužadinti motyvaciją, įtraukti į studijų procesą ir studentų veiklą. Šiuolaikinio studento bendravimas grįstas nuolatinės diskusijos forma, naujovių ieškojimu“.