Šiandieninė profesinė mokykla yra stipri, su nuolat atnaujinamu inventoriumi, įrengtomis moderniomis klasėmis bei dirbtuvėmis. Profesinių mokyklų prestižas kasmet auga. Prie to labai stipriai prisideda ir Europos Sąjungos finansuojami projektai. Tarptautinių projektų pagalba, tiek mokiniai, tiek mokytojai  tobulinima praktinius įgūdžius įvairiose Europos šalių įmonėse, susipažįsta su kitų šalių kultūra, tradicijomis, tobulina užsienio kalbos žinias, susipažįsta su  įdomiais žmonėmis.

Kauno taikomosios dailės mokykla taip pat yra aktyvus Europos Sąjungos projektų dalyvis. Kasmet nemaža grupė mokinių turi galimybę išvykti į kitas šalis, kur jie ne tik kelia savo profesinę kvalifikaciją, bet ir tobulina asmenines savybes, kurios bus reikalingos gyvenime, dirbant bet kurioje sferoje. Tai ir darbas komandoje, atsakomybės ugdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas su nepažįstamais žmonėmis, konfliktų sprendimas, vadovavimo, viešo kalbėjimo įgūdžiai. Dėl to mokiniai labai suinteresuoti mokytis anglų kalbą ir dauguma dvyliktokų sėkmingai išlaiko anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. O kur dar kultūrinė programa! Išvykę mokiniai praplečia savo akiratį, lankosi muziejuose, susipažįsta su kitos šalies kultūra, papročiais, tadicijomis. Taip jie tampa labiau išsilavinę, tolerantiškesni ir atviresni kitoms kultūroms žmonės.

Šiuo metu KTDM vykdo net keletą projektų. Septyni dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo specialybės mokiniai, septyni interjero apipavidalintojo specialybės mokiniai ir dešimt dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės mokinių stažuojasi Vengrijos ir Italijos įmonėse. Taip pat vykdome du mokyklų strateginių partnerysčių projektus, kurių metu mokyklos vienuoliktokai ir dvyliktokai bendradarbiauja su Turkijos, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos, Italijos, Kipro ir Portugalijos mokiniais.

Tuo tarpu mokytojai dalyvauja labai įdomiame jaunimo darbuotojų mokymo projekte ARTployment.  Projekto tikslas - prisidėti prie jaunų menininkų nedarbo mažinimo visose Europos Sąjungos šalyse. Visa bendruomenė nekantriai laukia šio projekto rezultatų, nes tai ypatingai aktuali tema jauniems menininkams.

Patinka mūsų specialybės? Matai perspektyvą pasirinkęs taikomuosius menus? Ateik pas mus mokytis, čia tu tikrai nenusivilsi. Patirtimi dalinsis ne tik mūsų atsidavę mokytojai, bet ir partneriai užsienio įmonėse.                                                                          

 

 Parengė mokytoja Asta Augustinavičienė