Alytiškiai ją vadina „žaliąja mokykla“ dėl daugelį metų išlaikytos žalios fasado spalvos.  Turbūt nedaug kas žino, kad nuo gimnazijos įkūrimo 1925 metais šis pastatas tarnavo tik švietimo reikmėms – nepaisant karo, sudėtingo pokario periodo, Sovietų sąjungos okupacijos. Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1991 m. mokykla tapo viena pirmųjų mokyklų Lietuvoje, rengiančia tradicinių amatų meistrus. Nuo 2018  metų mokykla veikia kaip profesinės Kauno taikomosios dailės mokyklos filialas ir toliau tęsia savo misiją – puoselėti etninės kultūros tradicijas, mokyti senųjų amatų, pritaikant juos šiandienos realijoms. Šiuo metu mokykla rengia pynėjus iš vytelių, keramikus, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojus, fotografus, dailiųjų metalo dirbinių gamintojus. Kviečiami mokytis ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Mokykloje veikia moderni fotografijos studija, medžio apdirbimo, keramikos, juvelyrikos dirbtuvės, atveriančios duris ne tik vidurinių mokyklų moksleivių užsiėmimams, bet ir neformaliam suaugusiųjų švietimui.  Vis daugiau susidomėjimo meninės krypties profesijos sulaukia iš jau įgijusių kvalifikaciją žmonių, ieškančių galimybių dirbti savarankiškai, tam amato mokymasis  atveria plačias galimybes.

 

Parengė mokytoja Eglė Liškevičienė