Remiantis 2017 m. sausio 17 d. priimto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2 straipsnio nuostatomis, norint biudžetinių įstaigų darbuotojams A lygio pareigybėms užimti, yra būtinas ne žemesnis kaip auštasis išsilavinimas.

Esant poreikiui, galime Jūsų darbuotojams pasiūlyti galimybę įgyti profesinio bakalauro diplomą Lietuvos verslo kolegijoje. Atsižvelgiant į darbo specifiką, galime pasiūlyti Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą su Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimo specializacija. Iki rugpjūčio 15 d. galima tiesiogiai į Lietuvos verslo kolegiją pateikti dokumentus studijoms. Studijų pradžia rugsėjo mėnuo, studijų forma – nuotolinės studijos, studijų trukmė – 2 metai.

Nuotolinės studijos - europietiška aukštojo mokslo sistema, prisitaikanti prie kiekvieno poreikių bei galimybių, tam, kad būtų galima studijuoti reikia kompiuterio bei internetinio ryšio, prisijungę prie Moodle sistemos ten pateikiama visa reikalinga mokomoji studijų medžiaga, užduotys, konsultacinės paskaitos vyksta skype konferencinio pokalbio metu prisijungus į pokalbį su dėstytoju, pagal sudarytą paskaitų tvarkaraštį.

Sužinoti daugiau informacijos apie studijas, arba pateikti studijų dokumentus galite elektroniniu paštu rinkodara@ltvk.lt, arba telefonu 8 46 311 099.