Norintieji studijuoti Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrantūros studijose nuo 2019 m. gegužės 2 d. gali teikti prašymus KTU informacinėje sistemoje.

Šiemet priėmimas vykdomas į 54 magistrantūros studijų programas matematikos, informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, sveikatos, socialinių, ugdymo, humanitarinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos bei menų krypčių grupėse. Prašyme prioriteto tvarka galima nurodyti iki keturių pageidaujamų studijuoti studijų programų. Valstybės finansuojamų vietų skaičius pagal studijų kryptis bus paskelbtas KTU interneto tinklalapyje gegužės mėnesį.

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę bakalauro arba vientisąsias studijas ir atitinkantys papildomus studijų programų reikalavimus, nurodytus kiekvienos studijų programos apraše > stojimo sąlygos > minimalūs reikalavimai.

Konkursinis balas sudarytas iš trijų dalių: 70 proc. – bakalauro arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, 20 proc. – mokslo arba meno veiklos įrodymų vertinimo balas, 10 proc. – motyvacijos raštu arba žodžiu vertinimo balas. Stojančiajam neturint ketinamos studijuoti srities mokslo / meno veiklos įrodymų arba nedalyvavus motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauti leidžiama, tačiau jis praranda 30 proc. konkursinio balo dalį.

Pirmas prašymų teikimo etapas vyks nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki birželio 27 d. Likus laisvų studijų vietų, iki rugpjūčio 23 d. bus vykdomi antras ir trečias priėmimo etapai. Plačiau apie priėmimo tvarką ir terminus galima rasti čia.

Kodėl verta studijuoti KTU magistrantūros studijose? Sužinok čia.

Susipažink su KTU taikomu unikaliu studijų modeliu MA+ čia.