I kategorijos prizines vietas pasidalino šie mokiniai: I vieta - kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybės mokinys D.Šmulkštys, II vieta - kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybės mokinys M. Bapkauskas, III vieta - melioracijos darbuotojo programos mokinys V. Stralkus.
II kategorijos prizines vietas pasidalino šie darbuotojai: I - A. Burbulis, II - J. Juodišius, III - S. Bujanauskas. Sveikiname nugalėtojus!

Dalyviai buvo apdovanoti vertingais rėmėjų prizais, kuriuos įsteigė UAB "ALFA Construction Equipment",UAB "THEK automatika", UAB "Keluva", IĮ "Remapas", UAB "Intrac Lietuva", UAB "Girida". Renginio dalyvius vaišino UAB "Mantinga".

Centro informacija