Egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-393 patvirtintą egzamino programą.

Egzamino I dalyje bus pateikta kūrybinė užduotis, kurią sudaro trys dalys – dainavimas, skambinimas fortepijonu (harmonijos užduočių atlikimas fortepijonu) ir pasakojimas (muzikos istorijos žinių pateikimas žodžiu).

Kiekvienas kandidatas pagal išsitraukto bilieto numerį gaus užduotį. Jai ruošis 40 minučių. Kandidatas atliks užduotis apie 25 min. ir iki 5 min. bus skirta atsakyti į klausimus, susijusius su kandidato atliktomis užduotimis.
 
II muzikologijos mokyklinio brandos egzamino dalis vyks gegužės 15 dieną.
 
Muzikologijos egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai bus išlaikytos abi jo dalys, t. y. už kūrybinę užduotį ir dalį raštu kandidatas bus surinkęs ne mažiau kaip po 31 proc. galimų taškų.