Ši programa – garantas, kad KTU Finansų magistrantūros studijų turinys didžiąja dalimi  atitinka pasaulyje pripažįstamos CFA finansų analitiko kvalifikacijos sertifikavimo turinį.

„Pasirengimas truko dvejus metus. Turėjome suformuoti tvirtą studijų srities komitetą su patyrusiais verslo atstovais, kurie patvirtino KTU EVF programos aktualumą darbo rinkoje CFA atžvilgiu. Finansų magistro studijų turinys buvo pertvarkytas taip, kad atitiktų ne mažiau nei 70 proc. I, II ir III lygio CFA sertifikatų. Dėstomi dalykai buvo suderinti, integruoti arba pakeisti naujais. Programos dėstytojai dalyvavo įvairiuose mokymuose“, – teigia CFA turinio į KTU EVF Finansų studijas integravimo iniciatorė, prof. Gerda Žigienė.

CFA instituto pripažinimas būsimiems studentams, darbdaviams ir darbo rinkai rodo, kad KTU EVF studijų programa yra glaudžiai susijusi su profesine finansų analitiko praktika.

„Dalyvaudamas šioje programoje KTU kiekvienais metais turi teisę rekomenduoti tam tikrą studentų skaičių CFA programos stipendijoms gauti“, – sako KTU EVF asoc. prof. Ginta Railienė.

 

KTU magistrantūros Finansų studijas pasirinkę studentai įgyja įvairių žinių apie valstybėje vykstančių procesų ypatumus, apie skirtinguose finansų rinkų segmentuose vykstančius procesus, taip pat apie verslo sektorių. Programos absolventai geba pritaikyti inovatyvius finansų valdymo principus, priemones ir metodus skirtingose finansų valdymo institucijose ir nefinansinėse korporacijose, atpažinti ir spręsti finansų valdymo problemas, kylančias valstybės, finansų sektoriaus ir nefinansinių kompanijų lygmenyje.

„Finansų rinkų globalizacija ir integracija, didelis dinamiškumas sukuria poreikį finansų specialistams siekti aukštesnės kvalifikacijos, kuri įgalintų greitai priimti kokybiškus ir efektyvius sprendimus“, – tikina KTU EVF Finansų krypties studijų programų vadovė Rasa Norvaišienė.

Anot jos, tai, kad CFA institutas įtraukė KTU Finansų magistro programą į „University Affiliation Program“ (UAP)  yra patvirtinimas, kad ši programa atitinka aukščiausio lygio akademinius standartus ir yra pajėgi rengti aukštos kvalifikacijos finansų profesionalus, besispecializuojančius investicijų srityje.