Šalies moksleiviai, norintys gauti VGTU skiriamą skatinamąją stipendiją, iki gegužės 30 dienos turi dalyvauti išankstiniame priėmime į bakalauro studijas ir birželio mėnesį, įvykus atrankai, pasirašyti Ketinimo studijuoti studijų sutartį. Taip pat būsimi studentai turi dalyvauti ir Bendrajame priėmime į atitinkamos krypties ar krypčių grupių VGTU programas, o įstojus – pasirašyti studijų sutartį.

Įstojusiems į valstybės finansuojamą vietą, universitetas įsipareigoja mokėti skatinamąsias stipendijas rugsėjo–birželio mėnesiais. Pirmos vietos laimėtojams bus mokama 200 Eur/mėn., antros – 150 Eur/mėn., trečios vietos prizininkams stipendija sieks 100 eurų per mėnesį.

„Protų nutekėjimas Lietuvoje – vis dar aktuali problema. Norėdami prisidėti prie šios problemos mažinimo, siekiame, kad Lietuvos gabiausi mokiniai rinkdamiesi studijas įvertintų, kad mūsų šalyje yra kokybiškas studijas teikiančių aukštųjų mokyklų ir tokių, kurios vertina moksleivius už jų pasiekimus. Nuo šių metų skatinsime gabiausius moksleivius – šalies olimpiadų prizinių vietų laimėtojus – įsteigdami papildomą stipendiją studijų metu. Į šias stipendijas kviečiame pretenduoti šalies matematikos, fizikos, IT, chemijos, ekonomikos ir verslo olimpiadų 1–3 vietų laimėtojus išankstinio priėmimo metu“, – teigia VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Dovilė Ulinskaitė.

Pretenduojantys gauti VGTU skatinamąją stipendiją, turėtų atkreipti dėmesį, kad prizinė vieta turi būti užimta 11 arba 12 klasėje vienoje iš olimpiadų. Lietuvos mokinių matematikos olimpiados prizininkai gali pretenduoti į inžinerijos, informatikos ir matematikos mokslų studijų krypčių grupių programas. Fizikos olimpiados prizininkai gali pretenduoti į inžinerijos mokslų studijų krypties grupės programas. Šalies informacinių technologijų olimpiados prizininkai gali pretenduoti į informatikos ir matematikos studijų krypčių grupių programas. Dalyvavę ir laimėję prizines vietas chemijos olimpiadoje moksleiviai gali pretenduoti į technologijos ir inžinerijos (saugos arba aplinkos inžinerijos) mokslų studijų krypčių grupių programas. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados prizininkai gali pretenduoti į socialinių mokslų (ekonomikos krypties) bei verslo ir viešojo administravimo mokslų studijų krypčių grupių programas.

Stipendija bus mokama pirmus dvejus studijų metus, jei studijuojama be akademinių skolų ir studijų pasiekimų lygmuo kiekviename semestre yra tipinis ar puikus. Vėlesniuose semestruose stipendija mokama, jei paskutinių metų studijų laikotarpio studentų pasiekimų lygmuo yra tipinis arba puikus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad VGTU išankstiniame priėmime gali dalyvauti ir kiti moksleiviai, nedalyvavę olimpiadose, kurie nori iš anksto įstoti į universitetines studijas.