Šių metų egzamino užduotis galite rasti čia.

Nors anglų kalbos VBE – tik pirmasis egzaminas šiais metais, tačiau jau dabar kviečiame abiturientus „pasimatuoti“ vieną ar kitą studijų programą atnaujintoje konkursinio balo skaičiuoklėje. Šiais metais šiek tiek pakito konkursinio balo skaičiavimo principas ir priėmimo tvarka, todėl būtent kurstoti.lt skaičiuoklė yra unikali tuo, kad joje mes pateikiame matematiškai perskaičiuotus/suderintus 2018 m. minimalius balus – tokius kokie jie būtų buvę pernai, jei pernai būtų naudota šių metų skaičiavimo metodika.

Bijojo klausymo dalies, bet be reikalo

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientė Vaiva po egzamino kalbėjo, kad pastarasis nebuvo sunkus. „Klausymo dalis praėjo labai sklandžiai. Niekas nestrigo. Viskam šiais metais buvo itin gerai pasiruošta. Užduotys nebuvo sunkios, galbūt šiek tiek sunkesnė būtų skaitymo paskutinė – reikėjo iš teksto įrašyti žodžius, o žiūri į tekstą ir jų nematai“, – portalui kurstoti.lt pasakojo abiturientė, kurios metinis anglų pažymys – septyni.

Mergina teigė, kad esė tema – šiais metais yra lengva. Reikėjo rašyti apie tai, kad žmonės dėl technologijų įtakos praranda vertybę susitikti akis į akį. Laiške turėjai pakviesti kalbėtoją atvykti paskaityti paskaitą į tavo mokyklą. „Temos buvo lengvos, egzaminas nebuvo perspaustas. Turi pamąstyti, tačiau viskas yra parašoma. Kaip pirmas egzaminas, tai visai gerai“, – kalbėjo vilnietė, kuri iš egzamino tikisi daugiau nei 80 proc. brandos egzamino įverčio.

Vaiva, kuri ketina stoti į Vilniaus kolegijos socialinio darbo studijų programą, prisipažino, kad iš viso egzamino labiausiai bijojusi klausymo dalies: jeigu strigs, jeigu perkels į pabaigą. Laiko egzaminui užteko ir tikrai nepritrūko, todėl vertintojai vis akcentuodavo pasitikrinti ne vieną ar du kartus prieš atiduodant atsakymų lapą. Vilniaus kolegiją.

Nustebino egzamino prižiūrėtojų geranoriškumas

Iš tos pačios mokyklos kalbinta Jonė prisipažino, kad iš pasakojimų buvo susidariusi nuomonę, kad vertintojai, kurie prižiūri, bus labai pikti. Teko nustebti, nes pastarieji buvo itin draugiški, atarė ne kartą pasitikrinti. „Buvo labai viskas gerai, nebuvo jokio streso. Nebuvo sukurta mums įtampos. Labai bijojau irgi klausymo, nes praėjusieji metai buvo prasti, striginėjo. Šiais metais tikrai viskas gerai praėjo. Aiškiai buvo kalbama, todėl tekstas tikrai buvo suprantamas, neskubant, aiškiai“, – kalbėjo mergina.

Jonė pasakojo, kad prieš egzaminą mokykloje buvo daromas bandomasis. Jų mokykloje buvo pasirinktas 2017 metų pakartotinės sesijos egzaminų užduotys. „Ten skaitymas buvo išties sudėtingas, kad ieškai žodžių tekste ir nesurandi. Šis tikrai buvo geriau“, – teigė Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientė, kuri savo ateitį nori sieti su psichologija.

Šiek tiek sudėtingesnis skaitymo dalies tekstas

Portalo kurstoti.lt kalbinta Ieva iš egzamino išėjo po trijų valandų kaip ir daugelis abiturientų. „Nuotaikos tikrai nėra blogos. Praėjusiais metais daug kas kalbėjo, kad klausymo dalis buvo itin neaiški, tai daug kas dėl būtent klausymo ir labiausiai jaudinosi, kad negirdės. Viskas šį kartą buvo aišku, todėl mane ši užduotis nuramino“, – teigė mergina.

Ieva, kuri svajoja apie studijas JK, prisipažįsta, kad skaitymo dalis šiais metais – ne iš lengvųjų. Jai jis pasirodė gan sunkus, nes temos buvo apie politiką, apie urbanizaciją. Sunku buvo, nes skaitant buvo tokių kabliukų. „Skaitai, nesupranti žodžio vieno ar kito, o būtent jis yra tas, kurio tau reikia. Buvo čia gal tik šiek tiek sunkiau. Rašymas sekėsi gerai, nes temos lengvos apie atitrūkimą nuo gyvo bendravimo dėl socialinių tinklų ir technologijų. Tai opi tema, daug kas šneka, tai nebuvo sunku ką pasakyti ir savo argumentus išdėstyti“, - po egzamino porino mergina, kuri prieš jį meldėsi, kad bent jau 75-is surinktų.

Praėjusių metų rezultatai

Jei kalbėsime apie praėjusių metų rezultatus, tai jį laikė beveik toks pat skaičius abiturientų - 20187 kandidatai. Egzaminą išlaikė 99,2 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 1192 kandidatai, arba 5,9 proc. visų laikiusiųjų.  Praėjusiais metais beveik pusė (47 proc.) laikiusiųjų egzaminą turėjo labai aukštą 8–10 balų pirmojo pusmečio įvertinimą. Kelerių pastarųjų metų šio egzamino rezultatai rodo, kad anglų kalbos egzaminas ,,išaugo“ B1 ir B2 lygiams keliamus reikalavimus, dalis mokinių baigiamosiose klasėse pasiekia ir C1 lygį, tad brandos egzaminą išlaiko labai gerais rezultatais. Išaugo ir vidutinis surinktų taškų skaičius: jis siekė 64,5 procentinius taškus.

Apie egzaminą

Už visą egzamino užduotį kandidatai gali surinkti 100 taškų. Už kiekvieną egzamino dalį (kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą) kandidatai gali surinkti po 25 proc. viso egzamino taškų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 16 proc. užduoties taškų.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai, atlikdami užduotis turėjo rašyti tik juodos spalvos tušinukais. Pabrėžiame, kad kandidatai egzamino atsakymų lape neturėjo įrašyti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. Tai reiškia, kad kandidatas negali pasirašyti savo vardu ar pavarde po atlikta rašymo dalies užduotimi. Kandidatai turi atidžiai perskaityti rašymo dalies pirmos užduoties instrukciją, kurioje apie tai dar kartą primenama.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami nurodant gautą bendrą kandidato taškų sumą už visas keturias (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) dalis ir balus.