Tiems, kurie dar neskaitė ir nematė, tai moksleivių komentarus galite paskaityti čia. Daugelis teigė, kad egzaminas nebuvo sunkus, o didžiausias baimes kėlusi klausymo dalis – aiški ir suprantama. Taip pat kviečiame pasižiūrėti preliminarius anglų egzamino VBE atsakymus, juos galite rasti čia. Dar kartą primename, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai.

Šiais metais klausymo dalį sudarė keturios dalys: pirmoje reikėjo išklausyti penkias skirtingas situacijas ir atsakyti į pateiktus klausimus, pasirenkant vieną teisingą variantą, antroji – interviu su moksleiviu, kuris pardavimų platformoje pardavė krepšį, trečioji užduotis – apie skaitytą knygą, ketvirtoji – žurnalisto pasisakymą apie technologijų svarbą sveikatos priežiūroje.

VBE egzaminą šiais metais paprašėme įvertinti Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytojų, kurie pateikė bendrą nuomonę. „Dėl apskritai viso egzamino užduočių – nieko netikėto ar to, ko nebuvo programoje. Egzaminas nepasirodė per daug sunkus. Kai kuriems mokiniams paskutinioji klausymo užduotis sukėlė šiokių tokių problemų ir jie teigė, kad nelabai gerai girdėjo atsakymus“, – teigė mokytojai.

Skaitymo užduoties pirmoje dalyje reikėjo užvadinti pateiktus paragrafus, antroje dalyje – paskaičius tekstą apie seniausius angliškus dokumentus abiturientams reikėjo įrašyti žodžius, kurie buvo pateikti lentelėje, trečioje užduotyje egzaminą laikę kandidatai skaitė britų studentų parašytą straipsnį apie dalyvavimą politikoje, ketvirtoje – laikraščio straipsnis apie privalumus gyvenant mieste.

„Dėl skaitymo užduočių formato – viskas yra aišku ir jokių netikėtumų nebuvo. Tekstai parinkti apgalvotai, jie atitinka mokinių amžių, patirtį ir yra pakankamai įdomūs bei aktualūs.  Rašymo užduotys taip pat – ne naujiena nei formato, nei turinio prasme. Tiesiog pusiau formalaus laiško užduoties formulavimas, kad reikia pasirašyti tam tikru asmeniu, sukėlė klausimų mokiniams. Tai pirmieji metai, kai mokinių prašoma tai daryti. Ankstesniais metais mokiniai pasirašydavo „Vardaitis Pavardaitis“ arba tiesiog nieko nerašydavo. Tie, kurie įdėmiai perskaitė užduotį, taip ir padarė – pasirašė kaip veikėjas Alex‘as Brown‘as. Manome, kad bus tokių kandidatų, kurie pasirašė „Vardaitis Pavardaitis“ ar tiesiog po atsisveikinimo frazės visai nepasirašė. Mūsų nuomone, profesionalūs vertintojai atsižvelgs labiau į turinį“, – pateiktoje nuomonėje rašė Šiaulių Didždvario anglų kalbos mokytojai.

Kalbant apie rašymo dalį, tai šiais metais jaunuoliai turėjo pademonstruoti savo įgautas žinias rašant pusiau formalų el. laišką bei išsakyti savo nuomonę esė apie bendravimo akis į akį svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. „Rašinio tema – labai aktuali šių dienų kontekste, kai visi bendrauja tik internetu, naudojasi įvairiausiais socialiniais tinklais ir yra užmiršę tikrą žmogišką bendravimą. Laikas yra prisiminti tikrąsias vertybes ir puoselėti jas. Žinoma, šia tema jau labai daug diskutuota pamokose, todėl galėjo būti šiek tiek sudėtinga rasti tvirtų ir originalių argumentų, tačiau tai jokiu būdu negalėjo tapti didele problema ar kliuviniu kuriant tekstą. Mokinių nuomone, egzaminas nebuvo nei per lengvas, nei per sunkus. Jie tikisi rezultatų, kurie atspindi jų per vienuolika metų įgytas žinias ir gebėjimus“, – rašoma atsiųstame atsakyme.