Pradėkime nuo to, kad abiturientams šiais metais pagrindinė egzaminų sesija tęsis iki birželio 20-osios. Paskutinis abiturientų laukiantis egzaminas – geografijos.

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.
Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 25, 26 d. (ketvirtadienį, penktadienį) 9 val.
Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 26 d. (penktadienį) 9 val.
Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2019 m. gegužės 6 d. (pirmadienį) 9 val.
Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. gegužės 11 d. (šeštadienį) 9 val.
Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2019 gegužės 15 d. (trečiadienį) 9 val.
Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. gegužės 20 d. (pirmadienį) ** 9 val.
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys) Mokyklinis 2019 m. gegužės 22 d. (trečiadienį) 9 val.
Chemija Valstybinis 2019 m. gegužės 28 d. (antradienį) 9 val.
Informacinės technologijos Valstybinis 2019 m. gegužės 30 d. (ketvirtadienį) 9 val.
Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Valstybinis 2019 m. birželio 1 d. (šeštadienį) 9 val.
Biologija Valstybinis 2019 m. birželio 4 d. (antradienį) 9 val.
Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį) ** 9 val.
Fizika Valstybinis 2019 m. birželio 10 d. (pirmadienį) 9 val.
Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 12  d. (trečiadienį) 9 val.
Matematika Valstybinis 2019 m. birželio 14 d. (penktadienį) 9 val.
Istorija Valstybinis 2019 m. birželio 18 d. (antradienį) 9 val.
Geografija Valstybinis 2019 m. birželio 20 d. (ketvirtadienį) 9 val.

Jaunimas jau nuo birželio pirmosios dienos galės pradėti pildyti dokumentus, susijusius su stojimu į aukštąsias mokyklas, juos nuolat papildant, atnaujinant. Tai, kad laikas neprailgtų, o ir būtų aiškiau, kokio reikia maksimalaus ir kokio minimalaus balo, norint įstoti į vieną ar kitą specialybę, siūlome pasinaudoti portalo kurstoti.lt konkursinio balo skaičiuokle.

Šiais metais yra šiokių tokių pakitimų, kuomet kalbame apie konkursinio balo skaičiavimo metodiką. Jei pasižiūrėsime praktiškai į pakeitimus, tai 2019 metais ketinantiems studijuoti šalies aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, slenkstinių reikalavimų kartelė kyla aukščiau, į formulę įskaičiuojami metinių pažymių rezultatai. Tiems, kurie planuoja rinktis menų studijas, keisis konkursinio balo sandara – viską lems stojamasis egzaminas.

Kuo išskirtinė mūsų portalo skaičiuoklė?

Šiais metais valstybinių egzaminų ir kitų įvertinimų pervedimas į konkursinio balo skaičiavimui yra naudojama dešimtbalė vertinimo sistema, todėl natūraliai visi konkursiniai palai padidėjo. Norėdami, kad šių ir pernai metų balai būtų palyginami, skaičiuoklėje pateikiame matematiškai perskaičiuotus/suderintus 2018 m. minimalius balus – tokius kokie jie būtų buvę pernai, jei pernai būtų naudota šių metų skaičiavimo metodika.

Tais atvejais, kai pernai metų minimalus perskaičiuotas konkursinis balas buvo mažesnis už 2019 m. patvirtintus minimalius konkursinius balus (universitetuose – 5.4, kolegijose – 4.3), gautas balas palyginamas su minimaliu leidžiamu 2019 m. balu.

Svarbi informacija!

Portalo „Kur stoti“ konkursinio balo skaičiuoklė skaičiuoja konkursinį balą tik į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS studijų programas.

Šių metų pakeitimai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį

Šįmet ketinantys stoti į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į kolegiją.

Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas. Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio.

Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6.

Kam balo sandara keičiasi labiausiai?

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti. Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) 2019-aisiais mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo.

Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Sporto pasiekimai bus vertinami paskutinių ketverių metų.

Pokyčiai kitose studijų programose

Taip pat pakito universitetinėse studijose žemės ūkio, agronomijos, miškininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto studijų krypčių konkursinio balo sandara.

Jei pagrindinio dalyko – biologijos – brandos egzamino įvertinimas, kaip ir pernai, sudarys 40 proc. konkursinio balo, tai antrojo dalyko – chemijos arba matematikos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 10 proc., o trečiojo dalyko – bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais konkursinio balo dalykais – brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 30 proc. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimo svertinis koeficientas išliko toks pat – 20 procentų.