Primename, kad pretenduojantiems į menų studijas universitetuose keičiasi konkursinio balo sandara. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti, o į konkursinį balą neskaičiuojami, kadangi juos 100 % pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas. Kolegijose, kaip ir pernai, 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

Atkreipiame dėmesį, kad jaunuoliai, dalyvavę pavasario egzaminų sesijoje ir neišlaikę stojamojo egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės. Jie galės laikyti egzaminus ir pretenduoti tik į kitas menų studijų programas.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) į savo prašymą įtraukti meno studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia. Motyvacinio vertinimo galite rasti paspaudę čia.

Taip pat primename, kad nors anglų kalbos VBE – tik pirmasis egzaminas šiais metais, tačiau jau dabar kviečiame abiturientus „pasimatuoti“ vieną ar kitą studijų programą atnaujintoje konkursinio balo skaičiuoklėje. Šiais metais šiek tiek pakito konkursinio balo skaičiavimo principas ir priėmimo tvarka, todėl būtent kurstoti.lt skaičiuoklė yra unikali tuo, kad joje mes pateikiame matematiškai perskaičiuotus/suderintus 2018 m. minimalius balus – tokius kokie jie būtų buvę pernai, jei pernai būtų naudota šių metų skaičiavimo metodika.