„Mes tyrinėjame ne vien Lietuvos bet ir platesnio Baltijos regiono praeitį. Darome tai derindami įvairių mokslo disciplinų pasiekimus. Turime studijas visose trijose pakopose: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros“, – sakė KU BRIAI direktorius dr. Vasilijus Safronovas.

KU BRIAI turi vienintelę Lietuvoje bakalauro studijų programą, kur istorija ir archeologija studijuojama kartu. Vėliau jaunuoliams sudaromos galimybės pasirinkti – tapti profesionaliais istorikais arba archeologais.

„Archeologų užduotis labai įvairi, mes rengiami detalius grafinius brėžinius, radinių dokumentaciją, fotofiksaciją, esame tarsi praeities kriminalistai,“ – pasakojo KU BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Raimonda Nabažaitė.

Instituto studentai turi puikias galimybes dar studijų metu įsilieti į mokslinius tyrimus. Turima įranga naudojama ne tik laboratorijose, bet ir kasinėjimuose sausumoje ar po vandeniu.

„Institutas šiuo metu vykdo unikalų mokslo projektą, kurio metu yra ieškoma seniausių žmonių gyvenviečių, maždaug 27 metrų gylyje po vandeniu“, – pasakojo KU istorijos ir archeologijos krypties doktorantas Tomas Rimkus.

Ketverius metus trunkančios istorijos ir archeologijos studijos susideda iš įvairių (privalomų ir pasirenkamų) dalykų, praktikų, išvykų. Kiekvieni metai suskirstyti į du semestrus. Dėstomi dalykai vis nauji, tačiau vienas kitą papildantys.

Institute studijuojančių studentų grupių dydis neviršija 10&nda

Iki šiol baigę istorijos ir archeologijos studijas, absolventai įsidarbinti mokyklose galėjo tik papildomai išklausę pedagoginių – psichologinių žinių kursą. Šiemet įvesta naujovė – studentai gali rinktis gretutines pedagogikos studijas. Taip sudaroma galimybė kuo anksčiau įsilieti į darbo rinką.

Taip pat KU BRIAI studentai turi galimybę įgyti ir papildomą profesiją – pasirinkę trejus metus trunkančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, gali tapti karininkais.

„Archeologijos ir istorijos studijos tuo pačiu yra ir alternatyvus būdas įgyti karininko kvalifikaciją. O tie kurie jau tarnauja Lietuvos kariuomenėje, atvyksta pas mus į institutą studijuoti Baltijos šalių istorijos magistrantūros su karo istorijos specializacija“, – teigė KU BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas.

Nuo 2019 m. KU BRIAI siūloma nauja pirmosios pakopos studijų programa rusų kalba – Europos istorija.

Magistrantams šiuo metu siūloma rinktis Baltijos šalių istorijos studijų programą. Jos tikslas – gilinti bakalauro studijų metu įgytas studentų žinias, tobulinti įgūdžius ir, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, plėsti jų profesinę kompetenciją. Šios studijos yra ne tik orientuotos į visapusišką absolventų pasirengimą profesionaliam mokslo tiriamajam darbui, bet ir į bazinių įgūdžių, reikalingų mokslo ir taikomųjų problemų sprendimui, lavinimą.