Tai kaip viskas bus?

Pradėkime nuo to, kad pagrindinio priėmimo metu prašymus pateikti ir koreguoti galima nuo birželio 1 d. iki liepos 22 d. 15:00 val. Pagrindinio priėmimo prašyme abiturientas gali pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pageidavimas – tai yra konkrečios aukštosios mokyklos pasirinkimas (universiteto arba kolegijos), studijų programos bei finansavimo tipą (finansuojamą valstybės ar nefinansuojamą vietą). Pageidavimai turi būti išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka t.y. pirmoje vietoje atsiranda ta studijų programa, kuri yra labiausiai prie širdies ir taip einama iki „mažiausios blogybės“.

Svarbu tai, kad registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami. Korekcijų skaičius yra neribojamas, todėl tai yra kiekvieno pasirinkimas: likti prie pirminio prašymo pasirinkimo ar kažką keisti, kuomet sužinai egzaminų rezultatus. Negana to, visada yra pravartu pasitikrinti savo galimybes konkursinio balo skaičiuoklėje, nes galbūt sulaukus vieno ar kito egzamino įverčio gali pasidaryti aišku, kad įstoti į pirmu numeriu pažymėtą pasirinkimą – misija neįmanoma. Abiturientai turėtų labai atidžiai ir atsakingai pildyti eiliškumą.

Pagrindinis priėmimas: pirmasis ir antrasis etapas

Šiais metais abiturientų laukia šokia tokia naujovė, mat skirtingiems priėmimo etapams bus pildomi nauji prašymai. Pavyzdžiui, jei dėl vienokių ar kažkokių priežasčių neužpildėte prašymo studijuoti iki liepos 22 d., tai tą galima bus padaryti per pagrindinio priėmimo antrąjį etapą, kuris vyks iki rugpjūčio 3 d. Tai kur čia naujovė? Ankstesniais metais nauji prašymai buvo pildomi tik papildomo priėmimo etape, kuris šiais metais tęsis iki rugpjūčio 15 d. Svarbus momentas, kad jei neužpildysite prašymo per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą, tai 2 ir 3 etape vietų lieka mažiau ir konkursinis balas į valstybės finansuojamą vietą gali pakilti.

Registracija prie sistemos

Kaip vyksta registracija sistemoje? Reikia pateikti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą bei susigalvoti slaptažodį. Vos už kelių sekundžių automatiškai į nurodytą el. pašto dėžutę yra nusiunčiamas laiškas su vartotojo numeriu, kurį reikia naudoti jungiantis prie sistemos.

Jei negaunate el. laiško, reikia kreiptis į LAMA BPO būstinę, kad ši klaida būtų išspręsta, nes pasitaiko atvejų, kai yra blogai nurodomas el. pašto adresas ir laiškas nukeliauja nežinia kur. Jei bandysite jungtis prie sistemos dar kartą ir registruotis naudojant savo vardą ir pavardę, to padaryti jums nebus tiesiog leista, nes tokie duomenys jau buvo naudoti registracijos formoje.

Stojamieji egzaminai ar motyvacinis vertinimas

Jei esate iš tų abiturientų, kurie nusprendė ateitį sieti su menų ar ugdymo studijų programomis, tai reikėtų nepamiršti, kad vien suvesti savo įverčių iš mokyklos ir egzaminų neužtenka. Būsimi menų ar ugdymo studijų studentai turi dalyvauti egzamine arba teste. Prašymą  dalyvauti juose reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo datos. Stojantiems į menų arba kitas krypčių studijas, kurioms organizuojami išankstiniai stojamieji egzaminai, buvo galima parašyti prašymą ir laikyti stojamąjį egzaminą pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje kovo 11-29 d. Jei dėl vienų ar kitokių priežasčių pražiopsojote šią galimybę, tai stojamuosius egzaminus dar galėsite laikyti vasaros pagrindinėje stojamųjų egzaminų sesijoje birželio 17 - liepos 5 dienomis.

Beje, ar stojant reikia laikyti stojamuosius egzaminus, galite sužinoti rinkdami informaciją apie dominančią studijų programą pasirinktos aukštosios mokyklos interneto svetainėje. Galimas ir kitas kelias - LAMA BPO informacinėje sistemoje pasirinkus studijų programą, kuriai privalomi stojamieji egzaminai, yra nurodoma, kad vyks egzaminas.

Konkursinio balo skaičiavimo pokyčiai

2019 m. minimalaus konkursinio balo kartelė išlaikoma tokia pat kaip pernai, tačiau dėl naujos metodikos įvedimo perskaičiuojant valstybinių brandos egzaminų įvertinimus ar dalykų metinius įvertinimus, nuo praeitų metų skiriasi skaitinė reikšmė. Pavyzdžiui, 2018 m. galiojęs minimalus konkursinis balas stojant į universitetus 3,6 šiemet perskaičiuojamas į 5,4, o stojant į kolegijas – 2 į 4,3 balo.

Kviečiame abiturientus jau dabar pasinaudoti portalo konkursinio balo skaičiuokle ir pasižiūrėti. Norėdami, kad šių ir pernai metų balai būtų palyginami, skaičiuoklėje pateikiame matematiškai perskaičiuotus/suderintus 2018 m. minimalius balus – tokius kokie jie būtų buvę pernai, jei pernai būtų naudota šių metų skaičiavimo metodika.

Reikalavimai stojantiesiems

Pabaigai primename, kad jei pretenduojate į valstybės finansuojamas vieta, tai yra privalu įvykdyti nustatytus minimalius pasirengimo reikalavimus: turi būti išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) ir matematikos valstybiniai brandos egzaminai, o jų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40, t. y. bendra balų suma iš šių trijų egzaminų ≥120, o penkių privalomų mokytis dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 7. Tiesa, stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės programas matematikos valstybinis brandos egzaminas nėra būtinas.