Po egzamino portalo kurstoti.lt kalbinti abiturientai jautėsi gerai, daugelis teigė, kad pasinaudojo praėjusių metų egzamino naujove – kompiuteriu. Įdomu ir tai, kad dauguma kalbintų abiturientų rašė literatūrinio stiliaus rašinius. Kaip jiems sekėsi? Plačiau galima paskaityti čia.

Šių metų temos

Šiais metais kaip ir kasmet visiems kandidatams buvo pateiktos keturios užduotys – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio – iš kurių vieną jie ir rinkosi atlikti. Mokykliniame egzamine kandidatai gali  samprotauti  šiomis temomis: „Ką reiškia būti savimi?“ ir „Sėkmė ateina pati ar pelnoma darbu?“. Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: „Gyvūnai literatūroje“ ir „Vienatvės tema literatūroje“.  Mokykliniame brandos egzamine prie visų temų pateikti ir nukreipiamieji klausimai.

Valstybiniame brandos egzamine kandidatai samprotauti gali šiomis temomis: „Ar klaidos padeda tobulėti?“ ir „Ar kvaileliai būtinai kvaili?“. Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: „Motinos paveikslas literatūroje“ ir „Kelionės prasmės literatūroje“. Prie visų temų buvo pateikta ir po du autorius, kuriais remtis per egzaminą tik rekomenduojama, o po užduotimis pateiktas visas privalomų programinių autorių sąrašas, iš kurio vieną kandidatas turėjo pasirinkti.

Nustebino mokyklinio egzamino tema

Kalbinti abiturientai šių metų temomis nesiskundė, tačiau ką apie jas mano Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Laurynas Giedra?

Anot pašnekovo, reikia pasidžiaugti, kad temos šiais metais buvo suformuluotos gana konkrečiai. „Džiugu, nes kai yra konkreti tema, tuomet rašinys yra tikslus, rašantysis nedvejos ir neinterpretuos kiekvienas savaip. Tačiau mane labai nustebino viena tema – literatūrinio rašinio mokykliniame egzamine „Gyvūnai literatūroje“. Sėdžiu dabar ir galvoju, kad jei man duotų tokią temą, tai man prieš akis iškyla penkta klasė. Panašiai kaip reikėdavo rašyti temomis: „Mano šeima“, „Mano atostogos“, „Mano mylimiausias gyvūnas“.

Nežinau, ką mąstė egzaminų užduočių rengėjai, kad tie dvyliktokai, kurie pasirinko mokyklinį egzaminą, yra tokie prasti, kad sugalvoti tokią prastą temą? Egzaminų centro apraše, kad formuluojant užduotis siekta, kad jos ne tik atitiktų egzamino programą, bet ir kiek įmanoma skatintų mokinius apie jų amžiui aktualias problemas, būtų susijusios su šiandienos aktualijomis. Jūs man pasakykite, kaip tai yra su jų amžiumi susijusiomis aktualiomis problemomis? Man niekaip neišeina susieti“, – kalbėjo mokytojas.

L.Giedra pridėjo, kad iš 36 autorių apie gyvūnus galbūt tiktų Juozo Apučio „Šūvis po Marazyno ąžuolu“. Tiktų Franco Kafkos „Metamorfozė“, kuomet pagrindinis veikėjas virto vabalu. „Bet ir tai yra tik metafora. Labiausiai šiai temai tinka Jono Biliūno „Kliudžiau“ ir „Brisiaus galas“, bet tai – šešta klasė. Aišku, Biliūnas yra programoje, bet po šešerių metų dvyliktokui labiau yra užsifiksavę kūriniai iš dvyliktos klasės, kuriuose nėra gyvūno. Tema kaip ir lengva, tačiau šiek tiek absurdiška. Tikrai nelabai aš supratau“, – teigė pašnekovas.

Kalbėdamas apie mokyklinį egzaminą mokytojas pažymi, kad temos – taiklios ir konkrečios, pavyzdžiui, vienatvės tema.

Juokinga samprotavimo tema – gan sudėtinga

Anot L.Giedros, valstybinio egzamino tema apie klaidas – filosofinė, tačiau gan konkreti. Jis pažymi, kad temos „Ar kvaileliai būtinai kvaili“ formuluotė – įdomi. „Perskaičius temos pavadinimą paima juokas, nes pagalvoji, kad kažkas čia neapgalvota. Pasižiūrėjus į autorius, kurie nurodyti, pavyzdžiui, Marcelijus Martinaitis su „Kukučio baladėmis“, supranti, kad Kukutis – tautosakos prototipas. Čia tiktų Vaižganto „Dėdės ir diedienės“: ar laikyti Mykoliuką kaimo kvaileliu, ar ne“, – pasakojo lietuvių kalbos mokytojas.

Pedagogas džiaugėsi valstybinio egzamino literatūrine tema „Motinos paveikslas literatūroje“. Anot jo, paskutiniu metu būdavo temos, kaip suprantamas vyriškumas, todėl jei mokinys tikėjosi kažko apie moters paveikslą, tai jo noras išsipildė. „Motina yra moteris, tai dubliuojasi. Dažnai lietuvių literatūroje vaizduojamos moterys ir yra motinos. Du viename. Tema apie keliones – vėl filosofinė tema. Prie temos nurodyti autoriai: Adomas Mickevičius ir Juozas Aputis. Mickevičius parinktas labai taikliai, nes rašė poeziją apie keliones „Akermano stepės“, „Krymo sonetai“. Čia reikėtų remtis jo poezija. Vėlgi, tema – filosofinė, nes ar kelionė – žmogaus dvasinė, ar fizinė kelionė iš taško A iš taško B. Čia gali būti remiamasi iš Antano Škėmos „Balta drobule“, kai jis iškeliavo į JAV dirbti ir ką toje kelionėje patyrė: savęs nerado, jį pasitiko susvetimėjusi aplinka. Šioje temoje viskas priklauso, kaip tu į ją pasižiūrėsi“, – teigė pašnekovas.

Prognozėmis nereikia pasitikėti

„Motinos paveikslas literatūroje“ – puikiai parinkta Šatrijos Ragana, o Jurgis Savickis – visai kitokia motina yra vaizduojama novelėje, kur motina vaizduojama nevalyvi, šiek tiek asociali. Anot mokytojo, šie autoriai labai taikliai ir tikslingai parinkti palyginimui.

Mokytojas pažymėjo, kad spekuliuoti temomis prieš egzaminus nereikia. Vėl pasitvirtino, kad nebūtinai šalies įvykiai atsispindi egzamine, nes nebuvo jokios temos, susijusios su politika ar rinkimais. „Nebuvo temų, susijusių su tautiškumu ar pilietiškumu, bet čia taip būna: kai tikiesi, tai ir nebūna. Mano prognozės pasitvirtino“, – džiaugėsi mokytojas.

Primename, kad darbų vertinimas elektroninėje erdvėje prasidės birželio 8 d., vertinimo centruose – birželio 17 d. Valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami liepos mėnesio pradžioje. Mokyklinio brandos egzamino rezultatai bus paskelbti per 13 darbo dienų. Pakartotinis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas vyks birželio 21 dieną, o mokyklinis – liepos 11 d.

Jau prasidėjo prašymų pildymas

Primename, kad nuo šiandien abiturientai gali pradėti pildyti prašymus studijuoti šalies aukštojoje mokykloje. Visi žingsniai, ką reikia daryti, yra aprašyti čia. Taip pat tiems, kas dar dvejoja, nežino, kaip skaičiuojamas konkursinis balas, kokių dalykų įverčių jiems reikia, siūlome atsiversti naujausią žurnalo „Kur stoti“ numerį. Žurnalą galite įsigyti visuose spaudos kioskuose ar prekybos vietose.